อุทรณ์หลังศาลพิพากษา

8 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #13769 โดย aon
รบกวนขอคำแนะนำค่ะ หากเราได้รับคำพิพากษาของศาลให้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันหลังจากได้รับคำพิพากษาแล้ว เราจะขออุทรณ์ให้ศาลพิจารณาใหม่ได้มั้ยคะ สาเหตุที่จะขออุทรณ์เนื่องจากว่า วันที่ศาลนัด เราไม่ได้เไปตามนัด แล้วก็ไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ใครคนใดคนหนึ้งไปแทน ตอนนี้ศาลบังคับให้ชำระหนี้เป็นเงิน 83000.- ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับจากวันที่ฟ้อง หาไม่ทันค่ะ นอนไม่หลับเลยค่ะ พอจะมีวิธีอื่นหรือหนทางอื่นเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาได้มั้ยคะ ขอคำแนะนำเพื่อชี้ทางสว่างให้ด้วยค่ะ ตอนนี้มองไม่เห็นทางเลยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #13771 โดย batk
ผมยังไม่เคยเห็นเคสไหนที่หนีศาลแล้วยื่นอุทรณ์ได้เลยนะครับ.....

แต่ที่ศาลท่านพิพากษาให้ชำระภายใน 15 วันนั้น...ศาลท่านไม่ได้กำหนดนะครับว่าเท่าไหร่

เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องเจรจากับเจ้าหนี้เอง...อยากจะผ่อนเท่าไหร กี่เดือน เป็นต้น

ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา.....

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #13774 โดย พี่ลี

aon เขียน: รบกวนขอคำแนะนำค่ะ หากเราได้รับคำพิพากษาของศาลให้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันหลังจากได้รับคำพิพากษาแล้ว เราจะขออุทรณ์ให้ศาลพิจารณาใหม่ได้มั้ยคะ สาเหตุที่จะขออุทรณ์เนื่องจากว่า วันที่ศาลนัด เราไม่ได้เไปตามนัด แล้วก็ไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ใครคนใดคนหนึ้งไปแทน ตอนนี้ศาลบังคับให้ชำระหนี้เป็นเงิน 83000.- ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับจากวันที่ฟ้อง หาไม่ทันค่ะ นอนไม่หลับเลยค่ะ พอจะมีวิธีอื่นหรือหนทางอื่นเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาได้มั้ยคะ ขอคำแนะนำเพื่อชี้ทางสว่างให้ด้วยค่ะ ตอนนี้มองไม่เห็นทางเลยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ


ไม่ไปเพราะอะไรคะ..

- ไม่ได้รับหมายศาล..เลยไม่ทราบว่าต้องไปศาล...หรือ

- รู้ว่ามีหมายศาล..แต่เจตนาไม่ไป....

แต่ไม่ว่าจะกรณีไหน...เราก็หนีศาล...แล้วจะอุทธรณ์อะไรคะ..

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #13778 โดย Anakin
ตามที่คุณ batk บอกเลยครับ

คุณไม่ไปศาลตามที่นัด พอได้รับคำพิพากษาจะมาขออุทธรณ์

ศาลท่านไม่รับหรอกครับ


การจะขอยื่นอุทธรณ์ได้นั้น ข้อโต้แย้งที่หยิบยกขึ้นมานั้น

ต้องเป็นปัญหาข้อกฎหมาย หรือข้อเท็จจริง

(ทุนฟ้องเกิน 50,000 บาท ถึงอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ สำหรับกรณีศาลอุทธรณ์)

แต่ไม่ใช่จากการที่คุณขาดนัดทั้งนัดยื่นคำให้การ และนัดพิจารณาแบบนี้ครับ

ปัญหาข้อเท็จจริง ได้แก่
1. ปัญหาเกี่ยวกับการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลหรือดุลพินิจในการมีคาสั่งชี้ขาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. ปัญหาใดที่ว่ามีพฤติการณ์หรือเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่ หรือจะตอบได้โดยไม่ต้องดูตัวบทกฎหมาย
3. ปัญหาที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในคดี
4. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ

ปัญหาข้อกฎหมาย ได้แก่
1. ปัญหาเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย
2. ปัญหาเกี่ยวกับการตีความคาพิพากษา คาคู่ความ นิติกรรมสัญญา และเอกสาร
3. ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง
4. ปัญหาใดจะต้องอาศัยดูตัวบทกฎหมายจึงจะตอบได้

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #13785 โดย Anakin
การที่คำพิพากษาระบุว่าให้คุณชำระหนี้ภายใน 15 วันนั้น

ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องชำระหนี้ทั้งหมดภายในเวลานั้นนะครับ

เพียงแต่ว่าหากคุณเพิกเฉยไม่ติดต่อเจรจากับเจ้าหนี้เกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว

เจ้าหนี้สามารถไปร้องบังคับคดีที่กรมบังคับคดีได้ครับ


โดยวิธีการชำระเงินว่าจะชำระอย่างไร จะชำระทั้งหมด หรือผ่อนชำระเป็นกี่งวดนั้น

คุณต้องติดต่อขอเจรจากับทางเจ้าหนี้เองครับ

คุณมีทางเลือกคือ

1. เจรจากับโจทก์เพื่อขอจ่ายแบบผ่อนชำระ xx งวดๆ ละ xxxx บาท (โจทก์จะยื่นข้อเสนอให้ผ่อนเท่า

กันเป็นงวดๆ หรือเป็นขั้นบันได อาจจะปลอดดอกเบี้ย หรือมีดอกเบี้ยก็จะไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี)

2. หักคอจ่าย (เจรจากับโจทก์ไม่ลงตัว แต่ก็ฝืนที่ะจ่ายให้เจ้าหนี้เข้าไป โดยยอดที่ชำระ ต้องชำระ

ภายใน 15 วันหลังจากได้รับคำพิพากษา และเป็นยอดที่สมน้ำสมเนื้อ ผมขอคำพิพากษาอย่างละเอียด

ผมจะช่วยคำนวณให้ว่าชำระประมาณเท่าไร

แต่วิธีนี้ไม่รับประกันว่าโจทก์จะไม่ไปอายัดเงินเดือนต่อหรือไม่ - เป็นวิธีที่ต้องวัดดวงเอา)

3. รอให้โจทก์ไปทำเรื่องให้กรมบังคับคดีอายัดเงินเดือน อายัดบัญชีเงินฝาก สืบทรัพย์ ยึดทรัพย์

อายัดทรัพย์ (การอายัดเงินเดือนจะทำได้ทีละเจ้า โดยเจ้าหนี้ที่มาฟ้องทีหลัง

ต้องรอจนกว่าเจ้าแรกได้รับชำระจนครบ หรืออาจไปสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์แทนเลย

และข้าราชการจะไม่โดนอายัดเงินเดือน)


คำพิพากษาที่ผมขอ คือส่วนที่เป็นส่วนสรุป เช่น

"พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 83,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

จากต้นเงิน 70,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 9 พฤษภาคม 2555) เป็นต้นไป

จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยกำหนดค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ"

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา - 8 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #13963 โดย นกกระจอกเทศ
Replied by นกกระจอกเทศ on topic ตอบกลับ: อุทรณ์หลังศาลพิพากษา

aon เขียน: รบกวนขอคำแนะนำค่ะ หากเราได้รับคำพิพากษาของศาลให้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันหลังจากได้รับคำพิพากษาแล้ว เราจะขออุทรณ์ให้ศาลพิจารณาใหม่ได้มั้ยคะ สาเหตุที่จะขออุทรณ์เนื่องจากว่า วันที่ศาลนัด เราไม่ได้เไปตามนัด แล้วก็ไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ใครคนใดคนหนึ้งไปแทน ตอนนี้ศาลบังคับให้ชำระหนี้เป็นเงิน 83000.- ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับจากวันที่ฟ้อง หาไม่ทันค่ะ นอนไม่หลับเลยค่ะ พอจะมีวิธีอื่นหรือหนทางอื่นเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาได้มั้ยคะ ขอคำแนะนำเพื่อชี้ทางสว่างให้ด้วยค่ะ ตอนนี้มองไม่เห็นทางเลยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ


ผมว่าคำถามของคุณ...อ่านแล้วมันก็ยังตีความแบบ"มึนๆ งงๆ "อยู่นะ ???
ถ้าจะให้เดา คำถามของคุณคงจะหมายความว่า

ได้รับหมายศาลแล้ว
- แต่ไม่ไปศาลตามที่ศาลนัด
- ไม่ได้มอบอำนาจให้คนอื่นไปศาลแทนด้วย
- ตอนนี้ถูกศาลพิพากษาแล้ว
- ตอนนี้กลุ้มใจมากเพราะในคำพิพากษา กำหนดให้จ่ายเงินภายใน 15 วัน
- หาเงินไม่ทัน อยากจะให้ศาลรื้อฟื้นคดี เพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง จะทำได้ไหม?

คำถามของคุณ น่าจะมีความหมายตามข้างบนนี้นะ

ดังนั้น ผมก็จะขอตอบว่า

การนำส่งหมายศาลที่ถูกต้องตามมาตรา 17 ของ ป.วิผู้บริโภค ที่เขียนกำหนดเอาไว้ว่า

มาตรา 17 ถึงแม้เจ้าหนี้จะมีสิทธิฟ้องลูกหนี้ให้ขึ้นศาลอื่นๆได้ก็ตาม แต่ถ้าหากเจ้าหนี้ต้องการจะฟ้องลูกหนี้ให้ขึ้นศาลผู้บริโภค...ฝ่ายเจ้าหนี้จะต้องฟ้องลูกหนี้ ให้ขึ้นได้เฉพาะศาลที่อยู่ในเขตทะเบียนบ้านของลูกหนี้...ได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ซึ่งเคยอธิบายไปแล้ว อยู่ในกระทู้นี้...ไปอ่านดูสิครับ

www.consumerthai.org/debtclub/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=7&id=6974&Itemid=29

ส่วนคำพูดของคุณ ที่คุณใช้เป็นคำว่า"อุทธรณ์"นั้น
คำว่าอุทธรณ์หมายถึงการสู้คดีในชั้นต่อไป หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้คดี หรือไม่พอใจในคำพิพากษา(คำตัดสิน)ของศาลชั้นต้น
จึงไปยื่นเรื่องสู้คดีต่อไปอีก ยังศาลที่อยู่สูงกว่าศาลชั้นต้น เช่น ศาลอุทธรณ์ และ ศาลฎีฏา...เป็นต้น

ในกรณีของคุณนี้...ถือว่าศาลชั้นต้นได้พิพากษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากคุณ"หนีศาล"ในวันนัด
และไม่สามารถไปรื้อฟื้นคดี เพื่อกลับมาพิจารณาใหม่ในศาลชั้นต้นได้อีก ถ้าหากฝ่ายโจทก์ส่งหมายฟ้องถูกต้องตามมาตรา 17 ที่กำหนดไว้

ดังนั้น...ถ้าคุณอยากจะอุทธรณ์ต่อ เนื่องจากยังไม่พอใจที่ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้คุณ"แพ้คดี" อันเนื่องมาจากการ"หนีศาล"ของคุณ
คุณจะต้องรีบยื่นเรื่องต่อศาลอุทธรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษา
เพราะถ้าหากเกินกำหนด 30 วันไปแล้ว คดีก็จะขาดอายุความในการขอยื่นอุทธรณ์ทันที
และจะถือว่าคดีดังกล่าว เป็นอันสิ้นสุดลงโดยศาลชั้นต้นโดยเด็ดขาด จะไม่สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อไปยังศาลใดๆชั้นต่อไปได้อีกเลย

เงื่อนไขที่สามารถยื่นเรื่องไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ได้ หลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาอกกมาแล้ว...มีดังนี้

- จะต้องเป็นคดีที่ศาลชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาให้มีการชำระเงินเกินกว่า 50,000.-บาท(ห้าหมื่นบาท)ขึ้นไป
- จะต้องรีบยื่นคำอุทธรณ์ ต่อศาลอุทธรณ์ให้ทันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาออกมา
*** หากเกินกำหนดนี้ เพียงแม้แต่วันเดียว ก็จะถือว่า"ขาดอายุความ"ในการยื่นอุทธรณ์ทันที ***

สำหรับเรื่องอื่นๆ เช่นผ่อนจ่ายหลังคำพิพากษา , การหักคอจ่าย หรือการถูกบังคับคดี
คุณ Anakin ได้อธิบายไปแล้วนะครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

4 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา #82894 โดย gimji
ขอหนูเควเดียวกับเจ้าของกระทู้เลยค่ะ โทรไปคุยกับทางเจ้าหนี้ เขาจะให้จ่ายหมดเลยค่ะ ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงผ่อนจ่ายไม่ได้คะ รบกวนผู้รู้ช่วยอธิบายให้หน่อยค่ะ เรามีสิทธิ์ที่จะขอผ่อนได้หรือไม่ค่ะ เพราะเขาบอกส่งหมายศาลมาให้แล้ว แต่ทางหนูไม่ได้รับเพราะที่บ้านที่เขาส่งเอกสารไปมันไม่มีใครอยู่แล้วค่ะ ประเด็นคือ หนูอยากรู้ว่าถ้าขอผ่อนจ่ายได้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

ผู้ดูแล: พี่ลีBadmankonsiam
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.427 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena