หนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ถือเป็นสินสมรสไหมครับ

1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา #112599 โดย Sitthichai.w
ในกรณีที่สามีเป็นผู้กู้ ภรรยาเป็นผู้ค้ำประกันในสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยเงินดังกล่าวภรรยาได้นำไปใช้เป็นการส่วนตัวเพียงฝ่ายเดียว อยากทราบว่าในกรณีนี้ถือเป็นสินสมรสหรือป่าวครับ ถ้าเกิดกรณีหย่ากันหรือฟ้องหย่ากัน หนี้สินในส่วนนี้จะถูกแบ่งกันคนละครึ่งหรือป่าวครับในทางกฎหมาย

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา #112602 โดย Badman
“หนี้ร่วม” ซึ่งเกี่ยวกับหนี้ร่วมนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490 บัญญัติเอาไว้ว่า“หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้น ให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้

(1) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือน และจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดู
ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ
(2) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
(3) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน
(4) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งให้สัตยาบัน”

ตัวอย่างของหนี้ร่วม มีดังต่อไปนี้
1. เงินที่กู้มาเพื่อซ่อมแซมบ้านของคู่สมรส หรือบ้านของบุพการีของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายที่ดูแลบุตรของคู่สมรส เป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบ้าน ถือเป็นหนี้ร่วมตาม (1)
ที่ระบุไว้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490
2. คู่สมรสกู้เงินโดยคู่สมรสอีกฝ่ายให้ความยินยอม เพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับกิจการค้าขาย ถือเป็นหนี้ร่วมตาม (3)
3. เงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร ถือเป็นหนี้ร่วมตาม (1)
4. ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายและบุตร ถือเป็นหนี้ร่วมตาม (1)
5. หนี้ค่าจ้างต่อเติมซ่อมแซมบ้านที่เป็นสินสมรส หนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อไถ่ถอนบ้านหรือที่ดินที่เป็นสินสมรส ถือเป็นหนี้ร่วมตาม (2)
6. หนี้ที่คู่สมรสให้ความยินยอมในการทำนิติกรรม ถือเป็นการให้สัตยาบัน
แม้ไม่ได้นำเงินก้อนดังกล่าวไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวตามที่ระบุเอาไว้ใน(1) (2) และ (3) ถือเป็นหนี้ร่วมตาม (4)


ถึงคุณจะหย่าคุณต้องรับผิดชอบในฐานะผู้กู้หลัก ภรรยาก็จะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันอยู่ดีครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

ผู้ดูแล: Badmankonsiam
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.315 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena