ชมรมหนี้บัตรเครดิต


FireBoard
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
Go to bottom Post Reply Favoured: 0
TOPIC: สอบถามเรื่องอายัดเงินเดือนค่ะ
#857
สอบถามเรื่องอายัดเงินเดือนค่ะ 10 Years, 5 Months ago Karma: 0  
ถ้าตอนนี้เราถูกอายัดเงินเดือนจากบัตรใบแรก 30เปอร์เซ็น อยู๋ แต่ขณะนี้ บ.ที่ทำงานอยู๋อาจต้องปิดกิจการ ซึ่งเขาต้องจ่ายเงินชดเชยให้เรา3เดือน ถ้าเป็นลักษณะนี้เงินที่จ่าย3เดือนจะถูกหักหมดรึเปล่าค่ะถ้าบ.เลิกกิจการหรือว่าหักป็ฯเป ร์เซ็นเพราะเราไม่ได้ลาออก รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#872
Re:สอบถามเรื่องอายัดเงินเดือนค่ะ 10 Years, 5 Months ago Karma: 1  
1. อายัดเงินเดือนขั้นต่ำ 30 %
*** ลูกหนี้เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท --- อายัดไม่ได้

*** ลูกหนี้เงินเดือนเกิน 10,000 บาท อายัดได้ 30 % แต่จะต้องเหลือเงินให้ลูกหนี้ใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 10000 บาท
เช่น
- ลูกหนี้เงินเดือน 9,500 บาท ไม่ถูกอายัด
- ลูกหนี้เงินเดือน 12,000 บาท ถูกอายัด 2,000 บาท เหลือไว้ใช้จ่าย 10,000 บาท
- ลูกหนี้เงินเดือน 15000 บาท ถูกอายัด 4500 บาท เหลือไว้ใช้จ่าย 10,500 บาท

***หากลูกหนี้มีค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ เช่นค่าเลี้ยงดูบุตร ค่ารักษาพยาบาล สามารถนำหลักฐานไปขอลดหย่อนที่ กรมบังคับคดีเพื่อให้ลดเปอร์เซ็นต์การอายัดเงินเดือนได้


*** การอายัดเงินเดือนจะให้บริษัทนำส่งหรือลูกหนี้นำส่ง กรมบังคับคดีเองก็ได้
2. เงินโบนัส จะถูกอายัด 50 %
3. เงินตอบแทนการออกจากงาน จะถูกอายัด 100 %4. เงินค่าตอบแทนต่างๆ / ค่าสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก
ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าตำแหน่ง

*** การถูกอายัดจะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าจะสืบทราบหรือไม่และร้องขอต่อศาลว่าจะอายัดเท่าไหร
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#873
Re:สอบถามเรื่องอายัดเงินเดือนค่ะ 10 Years, 5 Months ago Karma: 26  
เกณฑ์การอายัดเงินเดือนของกรมบังคับคดี หากลูกหนี้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำของข้าราชการจะไม่ถูกอายัดเงินเดือน หากลูกหนี้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง เป็นพนักงานบริษัท ฯลฯ จะถูกอายัดเงินเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้


1. อายัดเงินเดือนขั้นต่ำ 30 %
*** ลูกหนี้เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท --- อายัดไม่ได้

*** ลูกหนี้เงินเดือนเกิน 10,000 บาท อายัดได้ 30 % แต่จะต้องเหลือเงินให้ลูกหนี้ใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 10000 บาท
เช่น
- ลูกหนี้เงินเดือน 9,500 บาท ไม่ถูกอายัด
- ลูกหนี้เงินเดือน 12,000 บาท ถูกอายัด 2,000 บาท เหลือไว้ใช้จ่าย 10,000 บาท
- ลูกหนี้เงินเดือน 15000 บาท ถูกอายัด 4500 บาท เหลือไว้ใช้จ่าย 10,500 บาท

***หากลูกหนี้มีค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ เช่นค่าเลี้ยงดูบุตร ค่ารักษาพยาบาล สามารถนำหลักฐานไปขอลดหย่อนที่ กรมบังคับคดีเพื่อให้ลดเปอร์เซ็นต์การอายัดเงินเดือนได้


*** การอายัดเงินเดือนจะให้บริษัทนำส่งหรือลูกหนี้นำส่ง กรมบังคับคดีเองก็ได้
2. เงินโบนัส จะถูกอายัด 50 %
3. เงินตอบแทนการออกจากงาน จะถูกอายัด 100 %
4. เงินค่าตอบแทนต่างๆ / ค่าสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก
ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าตำแหน่ง

*** การถูกอายัดจะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าจะสืบทราบหรือไม่และร้องขอต่อศาลว่าจะอายัดเท่าไหร

5. บัญชีเงินฝาก ---อายัดได้

6. เงิน กบข --- อายัดไม่ได้

7. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ทำกับบริษัท ----อายัดไม่ได้
แต่ถ้าทำกองทุนต่างๆกับธนาคารต้องดูตามหลักเกณฑ์ของ กองทุนว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้หรือไม่และมีข้อห้าม
การบังคับคดีหรือไม่ ถ้าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้และไม่มี ข้อห้ามก็จะอายัดได้

8. เงินค่าวิทยะฐานะ (ค่าตำแหน่งทางวิชาการ) ถ้าเป็นข้าราชการจะไม่ถูกอายัด แต่ถ้าเป็นสังกัดเอกชนจะถูกอายัด เพราะถือว่าเป็นเงินเดือน

9.หุ้น ---กรมบังคับคดีสามารถยึดใบหุ้นเพื่อขายทอดตลาดได้ หรือ ถ้ามีเงินปันผล ก็จะทำเรื่องอายัดเงินปันผลได้

10. เงินสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัท หากเจ้าหนี้สืบทราบว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใด สามารถอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินค่าหุ้นสหกรณ์ได้

11. ร่วมทุนกับผู้อื่นเปิดบริษัท ---หากผู้ร่วมลงทุนมีปัญหาถูกอายัดทรัพย์--- กรมบังคับคดีจะอายัดเฉพาะส่วนที่เป็นทรัพย์สินของผู้ถูกอายัดเท่านั้น ไม่ได้อายัดทั้งหมด อาจดูเฉพาะส่วนของเงินปันผล ใบหุ้นฯลฯ ของผู้ถูกอายัด
ที่มา : www.consumerthai.org
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#874
Re:สอบถามเรื่องอายัดเงินเดือนค่ะ 10 Years, 5 Months ago Karma: 26  
โอ๊วววว!!!! ท่านผู้อาวุโส ตาสวยพริ๊ง
ใจตรงกันเลย..สงสัย..เคยทำบุญร่วมกันมา

ขอมอบพลังใจ..ให้หนึ้งกิ๊กนะครับ

หากเป็นหนี้แล้วววววว...ขอให้เป็นหนี้รักเถิดดดดด..
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#875
Re:สอบถามเรื่องอายัดเงินเดือนค่ะ 10 Years, 5 Months ago Karma: 10  
JAISAI อ้างอิงข้อความ:
QUOTE:
ต้องจ่ายเงินชดเชยให้เรา3เดือน ถ้าเป็นลักษณะนี้เงินที่จ่าย3เดือนจะถูกหักหมดรึเปล่าค่ะ


ต้องมีหนังสือแจ้งไปยังบังคับคดีเพื่อขออายัด แต่คาดว่าคงไม่ทัน เพราะพอเงินชดเชยออก เข้าใจว่าคุณคงเบิกมาใช้หมด

QUOTE:
10. เงินสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัท หากเจ้าหนี้สืบทราบว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใด สามารถอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินค่าหุ้นสหกรณ์ได้


กรณีนี้ ต้องเหลือจากที่สหกรณ์หักจากหนี้ก่อน เพราะมี พรบ.คุ้มครองสหกรณ์อยู่
สมมติว่ามีหุ้น 800,000 แต่มีหนี้ 1,200,000 สหกรณ์สามารถแย้งบังคับคดีได้ว่าให้อายัดไมได้
เนื่องจากต้องหักจากหนี้สหกรณ์ก่อน และไม่เหลือแน่ๆ

 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#886
money ()
User Offline Click here to see the profile of this user
Re:สอบถามเรื่องอายัดเงินเดือนค่ะ 10 Years, 5 Months ago Karma: 0  
ขอถามหน่อยนะค่ะยังงงอยู่ แล้วถ้าเงินเดือนเราไม่ได้ผ่านแบงก์ที่เราเป็นหนี้อยู่ละคะ เค้าจะสามารถทำเรื่องไปที่แบงก์ที่เงินเดือนเราเข้าได้มั้ยค่ะ งงจริงๆ คะ
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
Go to top Post Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


หนังสือในเครือฉลาดซื้อ
You are here  : หน้าหลัก