รายชื่อประธานและกรรมการชมรมปัจจุบัน พิมพ์
เขียนโดย Anakin   
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2010 เวลา 00:00 น.
AddThis Social Bookmark Button
ที่ปรึกษาชมรม
  • คุณ อาไพโรจน์   โภคสุพัฒน์                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
  • คุณ อาประพัฒน์ ยับสุวรรณกุล                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

คณะกรรมการชมรม

•   คุณ นกกระจอกเทศ ประธานชมรม
•   คุณ อาร์ชาวิน รองประธานฝ่ายกิจกรรม
•   คุณ watcharee (พี่ลี) รองประธานฝ่ายบัญชี
•   คุณ Badman กรรมการชมรม
•   คุณ CreditMan กรรมการชมรม
•   คุณ Travis กรรมการชมรม
•   คุณ Poopae กรรมการชมรม
•   คุณ freedom_life กรรมการชมรม
•   คุณ konsiam กรรมการชมรม
•   คุณ Anakin กรรมการชมรม
•   คุณ batk กรรมการชมรม
•   คุณ devil angel กรรมการชมรม
•   คุณ Narasingh กรรมการชมรม
•   คุณ balm กรรมการชมรม
•   คุณ น้ำมนต์ กรรมการชมรม
•   คุณ พ่อยอด กรรมการชมรม
•   คุณ jackhunter กรรมการชมรม
•   คุณ GOKU กรรมการชมรม
•   คุณ Benten กรรมการชมรม
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 22:11 น.