เตรียมส่งร่าง พรบ. ติดตามทวงถามหนี้ฯ พิมพ์
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2010 เวลา 19:05 น.
AddThis Social Bookmark Button

- คลังตั้งสนง.ดูแลลูกหนี้ป้องกันถูกเอาเปรียบ

- อิสลามแบงก์ลุยไมโครไฟแนนซ์

- ชง ครม.คลอดกฎหมายทวงหนี้เป็นธรรม

- ตั้งสำนักใหม่ขึ้นดูแลปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า คาดว่าจะมีการบรรจุวาระพิจารณาร่างกฎหมายพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้ อย่างเป็นธรรมพ.ศ... ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาเห็นชอบ หลังจากนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ได้ลงนามเห็นชอบ และมีการเสนอไปที่ ครม. แล้ว


         
กฎหมาย ฉบับนี้นอกจากเนื้อหาสาระที่จะเป็นการคุ้มครองลูกหนี้การกำหนดสิทธิของเจ้า หนี้แล้ว ยังจะมีการเสนอให้รวม 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน แล้วยกฐานะขึ้นเป็นสำนักใหม่ในสังกัดกระทรวงการคลังด้วย คือ กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ กับ ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยจะให้เป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลการดำเนินงานภายใต้กฎหมายฉบับนี้
        
สาระ สำคัญของร่าง พ.ร.บ.การติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรมจะกำหนดให้ผู้ที่รับจ้างจากผู้ให้ สินเชื่อติดตามทวงถามหนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ และห้ามไม่ให้ผู้ติดตามหนี้ติดต่อผู้ใดที่ไม่ใช่ลูกหนี้เพื่อการติดตามทวง ถาม มีการจำกัดช่วงเวลาติดต่อ ไม่ว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์โทรสาร หรือบุคคล ห้ามทวงหนี้ยามวิกาล ห้ามผู้ติดตามหนี้ละเมิดคุกคามลูกหนี้ กำหนดให้บริษัททวงหนี้ต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจ เป็นต้น
         
นอก จากนี้จะมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับการติดตามทวงถามหนี้ โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน มีอำนาจออกคำสั่ง ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ได้ทันท่วงที และมีศูนย์รับร้องเรียนทวงถามหนี้ที่เป็นธรรม นอกจากนี้กฎหมายจะมีการระบุโทษอย่างชัดเจน

         
นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank) เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดโครงการสินเชื่อรากหญ้า อิสลามมิกซ์ ไมโครไฟแนนซ์ ว่าโครงการสินเชื่อรากหญ้า ธนาคารอิสลามฯ เป็นหนึ่งในโครงการที่ธนาคารช่วยในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนารายได้และคุณภาพชีวิตของพี่น้องใน พื้นที่ ให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.2 แสนบาทต่อคนต่อปี
         
สำหรับ รูปแบบการปล่อยกู้ไมโครไฟแนนซ์นั้น ธนาคารอิสลามฯ จะปล่อยกู้ให้รายละ 5,000-5 หมื่นบาทคิดอัตรากำไร 18% ต่อปี หรือ 1.5%ต่อเดือน เพื่อให้นำไปลงทุนประกอบอาชีพ โดยธนาคารไม่ได้กำหนดเป้าหมายการกำหนดวงเงินที่จะปล่อยกู้ แต่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
         
นายธีรศักดิ์ กล่าวว่า ธนาคารเริ่มปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจำนวน 1,095 รายและได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน254 ราย คิดเป็นเงิน 4.49 ล้านบาทส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จสิ้นในเร็วๆ นี้
         
ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อรากหญ้าธนาคารอิสลามฯ เปิดบริการนำร่องในพื้นที่นราธิวาสเป็นจังหวัดแรกเพราะเห็นว่าประชาชนมีราย ได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำสุดของประเทศ และจะขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

 

..........................................................................

ขอบคุณข่าวจาก นสพ.โพสต์ทูเดย์ การเงิน วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553