ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

เหตุจลาจลกระทบกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิต PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 09:42 น.
AddThis Social Bookmark Button

ฟิทช์คาด เหตุจลาจลกระทบกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิต

และ กลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์

ฟิทช์ เรทติ้งส์ แสดงความเห็นว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองของประเทศไทย น่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตและกลุ่มลูกหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ สืบเนื่องจากการหยุดชะงักในการประกอบธุรกิจและการถูกเลิกจ้างงานของลูกหนี้ บางกลุ่ม  จากการที่กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง กลุ่มลูกหนี้ในพื้นที่ดังกล่าวคาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ในขณะที่ผลกระทบที่มีต่อภาคธุรกิจและการถูกเลิกจ้างงานในต่างจังหวัดคาดว่า จะมีความรุนแรงน้อยกว่า


แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้ส่งผลให้อัตราส่วน ลูกหนี้ผิดนัดชำระ (delinquency rate) ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภทกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (AEONTS) ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2552 เป็นต้นมา ผลกระทบทางการเมืองดังกล่าวข้างต้นคาดว่าจะส่งผลให้อัตราส่วนลูกหนี้ผิดนัด ชำระของโครงการ เพิ่มสูงขึ้นในช่วงหนึ่งถึงสองไตรมาสข้างหน้า เนื่องจากลูกหนี้บ้างส่วนภายใต้โครงการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  สำหรับกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์  ฟิทช์คาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะมีความรุนแรงน้อยกว่า เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่มีการผ่อนชำระค่างวดมาเป็นระยะเวลานานรวมทั้ง ลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 


อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนลูกหนี้ผิดนัดชำระของโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภท กลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด มหาชน (SICCO) ทั้งสองโครงการ ยังคงอยู่ในระดับสูงถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2552 ทั้งนี้บางส่วนเนื่องมาจากอัตราส่วนลูกหนี้ผิดนัดชำระที่สูงของกลุ่มลูกหนี้ ประเภทรถบรรทุก


ในขณะนี้  ฟิทช์คาดว่าระดับส่วนช่วยสนับสนุนเครดิต (credit enhancement) ของทั้งโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภทกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตและ กลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ น่าจะเพียงพอที่จะรองรับผลการดำเนินงานของลูกหนี้ที่อ่อนแอลงได้ในระดับ หนึ่ง 


อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ชุด C ที่มีอันดับเครดิต A(tha) ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภทกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิต และหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทซิกโก้ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 2 จำกัด ซึ่งเป็นโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภทกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรถ ยนต์ของ SICCO  มีแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถที่จะรองรับผลกระทบจากสภาวะผลการดำเนินงานที่อ่อน ตัวลงได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ชุดอื่นๆ ทั้งนี้ฟิทช์จะติดตามผลกระทบของความไม่สงบทางการเมืองที่มีต่อผลการดำเนิน งานของโครงการอย่างต่อเนื่อง


สำหรับอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออก แบบต่อเนื่อง (ABCP)  สำหรับสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้เช่าซื้อที่อยู่อาศัย และโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่มีค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ จากอาคารศูนย์ราชการ เป็นสินทรัพย์ภายใต้โครงการ (CMBS)   ฟิทช์คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบทางการเมือง เนื่องจากอันดับเครดิตของหุ้นกู้ภายใต้โครงการ ABCP   ขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ขายสินทรัพย์ภายโครงการ ในขณะที่อันดับเครดิตของหุ้นกู้ภายใต้โครงการ CMBS   ขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นผู้เช่ารายเดียวของโครงการ


ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2553  จำนวนหุ้นกู้ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัด อันดับเครดิตภายในประเทศ (national rating) โดยฟิทช์ มีทั้งสิ้น 17 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้จากโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภทกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรถ ยนต์และกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิต หุ้นกู้ภายใต้โครงการ CMBS และหุ้นกู้ภายใต้โครงการ ABCP    ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวมีอันดับเครดิตตั้งแต่ AAA(tha) ถึง A(tha)  


ในปี 2552 ฟิทช์ได้ประกาศคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ทั้งหมดภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์ โดยมีหุ้นกู้ 2 ชุดที่มีแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ


นอกจากนี้ ฟิทช์ได้ประกาศให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวที่ A- แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ แก่หุ้นกู้ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภทกลุ่มลูกหนี้บัตร เครดิตของ AEONTS ที่ออกในเดือนพฤษภาคม 2553

 

.............................................................

ขอบคุณ มติชนออนไลน์

ข่าววันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274870302

 

 
Share on facebook

ค้นหาในกระทู้

คำสำคัญ

เปลี่ยนธีมสีของเว็บบอร์ด

Template
mod by JoniJnm.es

Login เข้าระบบ

เรามีคน Online

เรามี 375 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
  • Chanthima.16

ครบเครื่องเรื่องผู้บริโภค

You are here  :