วิธีการทวงหนี้ 74 วิธี โดยพี่นกกระจอกเทศ

9 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา - 9 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #2636 โดย กรรมการชมรม

วิธีการทวงหนี้ 74 วิธี ที่พี่นกกระจอกเทศเคย

โพสต์ไว้เมื่อ 14 มี.ค. 2009, 17:20


ต่อไปนี้...เป็นหัวข้อตำรา "วิธีการทวงหนี้ 74 วิธี" ของไอ้พวกที่ชอบอ้างตัวเองว่า เป็นสถาบันกฏหมาย (แต่โดยแท้จริงแล้วเป็นไอ้พวกหมาทวงหนี้) ที่ใช้สำหรับทำการเปิดคอร์ส "สอนอบรม" กันมาเป็นทอดๆ จากรุ่นเก่า-สู่รุ่นใหม่ , จากรุ่นชั่วมาก-สู่รุ่นชั่วฉิบหาย...และถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆ จนสู่ปัจจุบัน

ที่ผมเอาเนื้อหาเหล่านี้มาลงให้อ่านกัน ก็เพื่อให้สมาชิกของชมรมฯ ได้ศึกษาหาความรู้จากแนวทาง ที่พวกมันจะใช้ในการติดตามทวงหนี้...จะได้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของพวกมัน ตามสุภาษิตจีนโบราณที่เคยกล่าวไว้ว่า

รู้เขา-รู้เรา รบร้อยครั้ง-ชนะร้อยครั้ง


การติดตามหนี้ 74 วิธี

ปัญหา
1. ลูกหนี้ชอบผลัด และไม่มาจ่ายตามที่ผลัดไว้จะผลัดไปเรื่อยๆ
วิธีแก้ไข
ถามเหตุผลที่ลูกหนี้ขอผลัดเพราะอะไร มีเหตุผล และความจำเป็นจริงหรือไม่ที่จะขอผัดผ่อน พิจารณาเป็นกรณีไปหากไม่มีเหตุผลเพียงพอพยามยามไม่ให้ผัดผ่อนตื๊อตามเก็บให้ได้หรือหากลูกหนี้มีความจำเป็นจริงๆ ก็ให้นัดระยะเวลาอันใกล้พร้อมกับมีเงื่อนไขว่าหากผิดนัดตามที่ผัดผ่อนอีกจำต้องขอรถกลับก่อน เพื่อสร้างแรงกดดันและป้องกันมิให้ผิดนัดตามที่ผลัดไว้อีก
 ถ้าพบลูกหนี้ประเภทนี้พยายามดูรายละเอียด หลังการ์ดจะเห็นประวัติการผิดนัดหลายครั้งหลายหน ใช้ข้อมูลเหล่านั้นมายืนยันกับลูกหนี้ว่า เคยผิดนัดมาแล้วหลายครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย มิฉะนั้นจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 การตกลงนัดหมายพยายามทำเป็นหนังสือระบุเงื่อนไข หากผิดนัดยินดีคืนรถหรือให้ยึดได้ทันที และให้ลูกหนี้ลงลายมือชื่อไว้ด้วย ทำสำเนาให้ลูกหนี้ไว้ด้วย 1 ชุด เพื่อช่วยเตือนความจำ

ปัญหา
2. ลูกหนี้ย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งบริษัททราบ พนักงานไปตามก็จะไม่เจอตัว ส่งจดหมายไปก็ตีกลับ
วิธีแก้ไข
 ติดต่อผู้เช่าซื้อที่ทำงาน
 สอบถามบ้านข้างเคียงว่าย้ายไปไหน เมื่อไหร่
 ติดต่อผู้ค้ำประกัน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่าซื้อ และทรัพย์เช่าซื้อ
 ดูบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านว่า ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ไหน ส่งจดหมายไปหรือออกตาม
 ดูรายละเอียดจากจดหมายตีกลับว่า กลับมาเพราะสาเหตุข้อไหน เช่น บ้านรื้อถอน หรือไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า หรือจ่าหน้าไม่ถูกต้องเพราะพิมพ์ผิด จะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ปัญหา
3. ลูกหนี้เอารถไปจำนำขายต่อ หรือไม่เกรงกลัวและไม่ยอมเปลี่ยนสัญญา
วิธีแก้ไข
ติดต่อลูกหนี้และชี้แจงให้ทราบว่าไม่มีสิทธิ์จำนำหรือขายรถของบริษัทต่อบุคคลอื่น จนกว่าจะผ่อนหมดเพราะกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังลูกหนี้จนกว่าจะชำระงวดสุดท้าย
 ติดต่อผู้เช่าซื้อรถต่อ ให้รีบตามผู้เช่าซื้อเข้ามาโอนสัญญา หากหาผู้เช่าซื้อไม่พบอาจใช้วิธียึดมาขายไป เพื่อเป็นการแก้ไขหนี้มีปัญหาแทนการโอนสิทธิ์
 ติดต่อผู้เช่าซื้อรถต่อ ให้รีบตามผู้เช่าซื้อมาโอนสัญญา หากหาผู้เช่าซื้อไม่พบอาจใช้วิธียึดมาขายไป เพื่อเป็นการแก้ไขหนี้มีปัญหาแทนการโอนสิทธิ์

ปัญหา
4. ลูกหนี้ชอบโกหก เริ่มตั้งแต่ตอนซื้อรถ อาจปิดบังสถานที่อยู่ที่แท้จริง ปิดบังการทำงาน บางครั้งออกจากที่ทำงานแล้วยังอ้างว่าทำอยู่คนซื้อคนค้ำบางครั้งเป็นสามีภรรยากัน ก็ปิดบังว่าเป็นญาติกัน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต หรือพนักงานขายต้องช่วยวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลที่ลูกหนี้ให้ว่าถูกต้องตรงกับความจริงหรือไม่ และไม่ให้ความร่วมมือกับลูกหนี้หรือแต่งตัวให้ลูกค้าเสียเอง โดยเขียนปิดบังอำพรางเอาไว้ (เพื่อให้ผ่านการอนุมัติให้สินเชื่อ) ทั้งๆ ที่ตนเองรู้ข้อมูลที่แท้จริงว่าไม่ถูกต้อง
 กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบข้อมูลลูกหนี้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ต้องรีบบันทึกข้อมูลให้หน่วยจัดเก็บเร่งรัดหนี้ทราบ เพื่อรีบสืบหาลูกหนี้ และทรัพย์เช่าซื้ออย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันควรส่งข้อมูลเหล่านี้ให้หัวหน้าแผนกสินเชื่อรู้เพื่อตักเตือนเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ผู้ปล่อยรถรายนั้นด้วย

ปัญหา
5. ลูกหนี้ไม่ได้ใช้รถเอง เอารถให้คนอื่น หรือญาติ ใช้อยู่ต่างจังหวัดเก็บเงินก็ไม่ได้
วิธีแก้ไข
 พยายามกดดันผู้เช่าซื้อให้รับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อและว่าอาจถูกฟ้องตามสัญญาเช่าซื้อได้แม้ไม่ใช้รถเองก็ตาม ให้รีบนำรถกลับคืนหรือติดตามผู้ใช้รถให้รีบชำระ
 ติดต่อและกดดันผู้ค้ำประกัน ให้รีบตามผู้เช่าซื้อและผู้ใช้รถให้รีบชำระ หรือคืนรถ มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รถ สถานที่ใช้รถ วัน-เวลา ที่พบตัวและรถ เพื่อออกตามยึดรถกลับหรือส่งข้อมูลให้รับจ้างยึดนอกดำเนินการต่อไป

ปัญหา
6. ลูกหนี้มักชอบอ้างว่ารู้จักกับผู้บริหาร ผู้จัดการ เจ้าของ
วิธีแก้ไข
ชี้แจงลูกหนี้ว่าเราทำตามหน้าที่ ในขณะขอให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาก่อน หากผู้บริหาร หรือผู้จัดการ เจ้าของ ที่ลูกหนี้รู้จัก มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแจ้งมาที่ตัวเรา และเราจะปฏิบัติตามภายหลังกรณีนี้ให้ชี้แจงด้วยความสุภาพมิใช่ท้าทาย เพราะลูกหนี้อาจนำไปขยายผลพูดกับบริหารในทางลบ และเป็นผลเสียแก่ตัวเราได้

ปัญหา
7. ลูกหนี้มักจะไม่อยู่บ้าน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องดูว่าลูกหนี้ทำงานอะไร เราออกตามช่วงเวลาไหน ลูกหนี้จงใจหลบหรือไม่อยู่เพราะออกไปทำงาน – ทำธุระหรือไม่ พยายามออกตามช่วงลูกหนี้อยู่บ้าน เช่น บางรายต้องออกตามช่วงเช้ามืด หรือดึกๆ หรือวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นต้น หากไปแล้วไม่พบควรฝากโน๊ตไว้ว่าเรามาตามและให้รีบติดต่อกลับโดยเร็ว โดยให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย

ปัญหา
8. ผู้ค้ำประกันมีปัญหากับผู้เช่าซื้อ จะมาถอนค้ำประกันทันที
วิธีแก้ไข
ชี้แจงผู้ค้ำประกันว่าถอนค้ำไม่ได้ เพราะบริษัทจะขาดผู้ค้ำประกันรายนี้ แต่มีวิธีแก้ไขโดยขอให้ผู้เช่าซื้อมาชำระปิดบัญชีไป ผู้ค้ำประกันก็จะหลุดพ้นจากหน้าที่ค้ำประกันหรือยึดรถมาคืนบริษัทเพื่อเป็นการบอกเลิกสัญญา แต่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหากขายขาดทุน หรือหาผู้ค้ำประกันคนใหม่ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาค้ำประกันแทนแต่ต้องผ่านการพิจารณาเครดิตจากฝ่ายสินเชื่อและตรวจสอบเครดิตด้วย

ปัญหา
9. ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเก่ามาเช่าซื้อ แต่ย้ายออกไปนานแล้ว(โดยใช้ใบถ่ายเอกสารใบเก่ามาซื้อรถ ซึ่งไม่ได้ระบุว่าย้าย
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องแจ้งให้ฝ่ายสินเชื่อทราบเพื่อระมัดระวังและป้องกันโดยอาจเทียบกับต้นฉบับตัวจริง หรือออกตรวจสอบดูว่าอยู่บ้านปัจจุบันที่ไหน โดยขอไปส่งรถให้ที่บ้าน แล้วดูว่าตรงกันกับข้อมูลในทะเบียนบ้านหรือไม่? ฝ่ายสินเชื่ออย่าปล่อยปละละเลย หรือแนะนำลูกค้าว่าไม่เป็นไรใช้ทะเบียนบ้านเก่าได้เพื่อให้ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ เพราะจะทำให้ตามลูกหนี้ไม่พบ และมีผลเสียต่อการทำงานด้านติดตามหนี้ กล่าวคือ ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสืบหาที่อยู่ปัจจุบันของลูกหนี้ใหม่

ปัญหา
10. บางราย สามีเป็นผู้เช่าซื้อรถ ให้ภรรยาเป็นผู้ค้ำประกัน (แต่งงานโดยไม่ได้จดทะเบียน)
วิธีแก้ไข
ปกติถ้าสามีภรรยาเป็นทั้งผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน จะทำให้การค้ำประกันไม่ดีพอ เพราะตามกฎหมายคือว่า สามี-ภรรยา เป็นบุคคลคนเดียวกัน และมีรายได้และรายจ่ายร่วมกัน เวลาย้ายหรือหลบหนีก็ไปพร้อมกัน ฝ่ายสินเชื่อที่ดีจะไม่ทำสัญญาในลักษณะนี้ แต่บางกรณีอยู่กินด้วยกันแล้ว แต่ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล (หรือเปลี่ยนจากนางสาวเป็นนาง) เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสมาอ้างว่าเป็นเพื่อนแล้วออกรถก็มี กรณีนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ใช้เทคนิคสอบถาม ตรวจสอบข้อมูล และการสังเกตเพื่อได้ข้อมูลที่แท้จริง หรืออาจขอผู้ค้ำประกันเพิ่มเติม

ปัญหา
11. ลูกหนี้ชอบอ้างบริษัทโน้นบริษัทนี้ ว่าขาดผ่อนตั้งหลายเดือนไม่เห็นมีปัญหา
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้มักจะอ้างเพื่อไม่ให้เราเร่งรัดหนี้นั่นเอง ดังนั้น ให้ชี้แจงว่าระเบียบของบริษัทเราเป็นอย่างไร และว่าระเบียบบริษัทเราอาจจะไม่เหมือนที่อื่นได้ ลูกหนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบบริษัทเรา
 ให้ชี้แจงลูกหนี้ว่าบริษัทส่วนใหญ่แล้วมีระเบียบคล้ายกัน คงไม่เปิดโอกาสให้ขาดผ่อนหลายเดือนโดยไม่มีปัญหาแน่นอน ยกเว้นแต่พนักงานบางคนปล่อยปละละเลยไม่ตามหนี้เท่านั้น

ปัญหา
12. ไปหาลูกหนี้แล้วไม่เจอ เพราะลูกหนี้ทำงานไม่เป็นหลักแหล่งอยู่ไม่เป็นที่
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องดูว่าลูกหนี้ทำงานประเภทไหน เช่น รับเหมาก่อสร้างหรือขายของเร่ตามตลาดนัด หรือขายของต่างจังหวัด พยายามสืบหาที่ทำงาน(ไซด์งาน) ขอรายละเอียดที่อยู่-แผนที่-โทรศัพท์ผู้ติดต่อ-ประสานงานได้
 ติดต่อผู้ค้ำประกันเพื่อช่วยติดตามอีกทางหนึ่ง
 การตามที่บ้านไม่พบให้ฝากโน้ตไว้
 ดูบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ส่งจดหมายเตือนหรือออกติดตามภูมิลำเนาเดิม ซึ่งอาจกลับไปทำงาน หรือเยี่ยมญาติ เป็นต้น

ปัญหา
13. ลูกหนี้ไม่ย่อมผ่อนเวลามีรถหาย รถถูกจับ
วิธีแก้ไข
กรณีรถหายไม่มีประกัน (รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
1. รีบติดต่อลูกหนี้ให้ชำระปิดบัญชีโดยเร็ว หรือผ่อนชำระเป็นเงินก้อน 2-3 งวด ปิดบัญชี โดยหมุนเงินจากผู้ค้ำประกันหรือจุดอื่นก่อน
2. ติดต่อผู้ประค้ำประกันให้รับทราบและช่วยแก้ไขหนี้
3. หากเพิกเฉยรีบออกโนติส และดำเนินคดีโดยเร็วอย่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะลูกหนี้จะเพิกเฉยไม่ยอมชำระ
 กรณีรถถูกจับ ให้ติดต่อลูกหนี้และผู้ใช้ว่ารถอยู่ที่ สน.อะไร ร้อยเวรชื่ออะไร เหตุเกิดเมื่อไหร่ สถานที่เกิดเหตุ ข้อหาอะไร ขอสำเนา บ.จ.ว. แนบเรื่องไว้ด้วย เพื่อติดตามขอรับรถคืนโดยเร็วแล้วขายทอดตลาดและเจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ พร้อมติดต่อผู้ค้ำประกัน หากเพิกเฉยรีบออกโนติสและดำเนินคดี

ปัญหา
14. ลูกหนี้ที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆ ธนาณัติมาได้ เวลาค้างแล้วติดตามยาก และค้าง 3 งวด ชอบส่งธนาณัติมาชำระแค่ 1 งวด ทำให้ยอดค้างยังมีอยู่
วิธีแก้ไข
ตรวจดูซองธนาณัติว่ามีที่อยู่หรือไม่ ส่งมาจากจังหวัดไหน ดูเทียบกับทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชนว่าตรงกันหรือไม่ หรือภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ไหน
 ออกจดหมายเตือนให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่โดยส่งตามที่อยู่ ตามสัญญาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในซองธนาณัติ ที่ทำงาน และส่งผู้ค้ำประกันด้วย
 พยายามติดต่อลูกหนี้และผู้ค้ำ เจรจาให้ชำระทันดิว เพื่อไม่ต้องเสียเบี้ยปรับล่าช้าต่อไป

ปัญหา
15. ลูกหนี้นำรถไปใช้ที่อื่นแล้วไม่ยอมผ่อนต่อ พนักงานก็ติดตามไม่ถึง
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้นำรถไปใช้ที่อื่นต้องพยายามสืบข้อมูลว่าใช้รถอยู่ที่ไหนโดยสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมงาน และติดต่อกดดัน ผู้ค้ำประกันให้ช่วยสืบหาและรับผิดชอบ
 ตรวจสอบดูว่าภูมิลำเนาเดิมตามทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนว่าอยู่ที่ใด เพราะลูกหนี้อาจนำรถไปใช้ต่างจังหวัด หรือใช้ตามไซด์งาน
 กรณีนี้พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ติดตามหนี้อาจไม่รู้วิธีการสืบหา-สอบถาม-กดดัน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ใช้รถของลูกหนี้ เราในฐานะหัวหน้างานต้องแนะนำวิธีการให้ มิฉะนั้น บัญชีลูกหนี้เหล่านี้จะขาดการดูแลรับผิดชอบ และอาจกลายเป็นหนี้สูญได้

ปัญหา
16. ลูกหนี้ไม่สามารถชำระค่างวดได้ตรงตามกำหนด หรือล่วงเลยเกินเวลาอันสมควร
ลูกหนี้ที่มีปัญหาไม่ชำระหนี้ตามกำหนดนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการชำระหนี้อ่อน เช่น มีปัญหาการเงิน รายได้ลดลง หรือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น หรือบางส่วนเกิดจากความตั้งใจในการชำระคือน้อยลงเช่น พวกเหนียวหนี้ มีอิทธิพล นำเงินไปหมุนจุดอื่นก่อน พวกนี้จะประวิงการชำระหนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้
วิธีแก้ไขคือ
1. กรณีความสามารถในการชำระหนี้อ่อน พิจารณาถึงสาเหตุเป็นรายๆ ไป เช่น ถ้ามีปัญหาการเงินเพราะเล่นการพนันใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เที่ยวเตร่ ฯลฯ คงต้องรีบกดดันให้ชำระหนี้โดยเร็วหากไม่ชำระอาจต้องสืบหาทรัพย์เช่าซื้อเตรียมยึดคืน เมื่อกดดันให้ชำระหนี้ที่ค้าง หรือให้ชำระปิดบัญชี
2. กรณีความตั้งใจในการชำระคืนน้อยลง กรณีนี้คงต้องรีบสืบหาทรัพย์เช่าซื้อโดยเร็ว และยึดคืนเพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์เช่าซื้อและบริษัท เพราะลูกหนี้ไม่ตั้งใจจะชำระหนี้ประวิงเวลา เพื่อใช้ทรัพย์เช่าซื้อไปเรื่อยๆ เมื่อยึดทรัพย์เช่าซื้อแล้ว โดยมากมักให้ชำระหนี้ปิดบัญชีเท่านั้น หากใช้อิทธิพลไม่ยอมให้ยึดหรือหลบซ่อน รีบออกโนติสและดำเนินคดีโดยเร็วเพื่อเร่งให้ชำระหนี้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย

ปัญหา
17. ลูกหนี้ที่ถูกฟ้อง หรือเรียกค่าเสียหายไม่ค่อยติดต่อกับบริษัท
วิธีแก้ไข
 กรณีลูกหนี้ถูกฟ้อง ส่วนมากลูกหนี้เหล่านี้มีปัญหาเรื่องความสามารถในการชำระหนี้อยู่แล้ว และบางส่วนก็มีปัญหาในการไม่ชำระคืนด้วย มักไม่ค่อยติดต่อบริษัท จึงจำเป็นที่พนักงานต้องหมั่นติดต่อกับลูกหนี้ และเจรจาเร่งรัดให้มีการทำยอมหรือคืนรถโดยเร็ว
 กรณีลูกหนี้ถูกเรียกค่าเสียหาย ส่วนมากลูกหนี้ถูกยึดรถมาแล้วขายขาดทุนมีค่าเสียหาย มักจะเพิกเฉย เพราะสภาพบังคับมีน้อย ต้องตั้งพนักงานให้รับผิดชอบโดยเฉพาะเพื่อหมั่นติดต่อลูกหนี้และติดตามเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันหลายบริษัทตั้งเป็นหน่วยงานเรียกค่าเสียหายโดยตรง

ปัญหา
18. ไปไม่พบลูกหนี้แต่พบญาติของลูกหนี้ ฝากญาติไว้ก็ไม่ได้ติดต่อกลับ
วิธีแก้ไข
กรณีไม่พบลูกหนี้ต้องพยายามโน้ตข้อความฝากไว้ เพราะการฝากญาติบอกด้วยวาจาบางครั้งก็ลืมบอก หากฝากโน้ตข้อความไว้ แล้วยังไม่ติดต่อกลับมา แสดงว่ามีเจตนาหลบเลี่ยงไม่ยอมติดต่อกลับบริษัทให้รีบออกจดหมายเตือนและติดต่อผู้ค้ำประกัน ตลอดจนเริ่มสืบหาทรัพย์เช่าซื้อว่าใช้อยู่ที่ไหน และอาจโทรศัพท์ติดต่อกลับไปตรวจสอบว่าได้รับโน้ตข้อความหรือไม่ แล้วทำไมไม่ติดต่อกลับบริษัท เพราะหากเพิกเฉยบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะเกิดผลเสียกับตัวลูกหนี้ได้
1. กรณีความสามารถในการชำระหนี้อ่อน
พิจารณาถึงสาเหตุเป็นรายๆ ไป เช่น ถ้ามีปัญญาการเงินเพราะ เล่นการพนัน ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เที่ยวเตร่ ฯลฯ คงต้องรีบกดดันในชำระหนี้โดยเร็ว หากไม่ชำระอาจต้องสืบหาทรัพย์เช่าซื้อเตรียมยึดคืน เพื่อกดดันให้ชำระที่ค้างหรือให้ชำระปิดบัญชี
2. กรณีความตั้งใจในการชำระคืนน้อยลง
กรณีนี้คงต้องรีบสืบหาทรัพย์เช่าซื้อโดยเร็ว และยึดคืนเพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์เช่าซื้อและบริษัท เพราะลูกหนี้ไม่ตั้งใจจะชำระหนี้ ประวิงเวลาเพื่อใช้ทรัพย์เช่าซื้อไปเรื่อยๆ เมื่อยึดทรัพย์เช่าซื้อแล้ว โดยมากมักให้ชำระหนี้ปิดบัญชีเท่านั้น หากใช้อิทธิพลไม่ยอมให้ยึดหรือหลบซ่อนโนติสและดำเนินคดีโดยเร็ว เพื่อเร่งให้ชำระหนี้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย

ปัญหา
19. ลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจบางคนจะตามได้ยากมาก เพราะไม่ค่อยอยู่กับที่ หรือบางหน่วยงานไม่ค่อยให้เข้าพบต้องรออยู่ด้านนอก พอแจ้งให้ทราบก็จะกลับมาบอกว่าไม่อยู่ ไปไหนไม่รู้ ไม่มาทำงาน ไปทานข้าว เป็นต้น
วิธีแก้ไข
 กรณีลูกหนี้อยู่ไม่เป็นที่ อาจฝากโน๊ตข้อความไว้หรือฝากหัวหน้า-ผู้บังคับบัญชา-เพื่อนร่วมงาน และย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญให้รีบติดต่อกลับ
 กรณีไม่ให้เข้าพบ อาจใช้วิธีอ้างว่าเป็นเพื่อน-ญาติ มาติดต่อเรื่องสำคัญหรือเรื่องส่วนตัว หากปกปิดอีกให้ฝากโน้ตข้อความไว้ว่าเรามาหาแล้วไม่พบ ให้รีบดำเนินการชำระหนี้หรือคืนรถโดยเร็วมิฉะนั้นจำต้องดำเนินการตามขั้นตอน หรือขอเข้าพบ หัวหน้า-ผู้บังคับบัญชา-เพื่อนร่วมงานแทนและใช้ยุทธวิธีปล่อยข่าวว่าลูกหนี้กำลังจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนแล้วให้รีบมาติดต่อด่วนภายในวันนี้ เพื่อกดดันลูกหนี้ให้ปรากฎตัวออกมา

ปัญหา
20. ลูกหนี้ประเภทข้าราชการ เช่น ทหาร ตำรวจ บางคนเก็บยากเพราะเขาอ้างว่าเขารู้กฎหมายเหมือนกัน บริษัทจะทำอะไรรุนแรงก็ไม่กล้า
วิธีแก้ไข
 กรณีลูกหนี้หัวหมอ เช่น ทนายความ ทหาร ตำรวจ บางคนที่มีปัญามากบางบริษัทมีนโยบายไม่ให้สินเชื่อกับลูกหนี้กลุ่มนี้ หรือหากให้สินเชื่อก็จะต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นผู้ค้ำประกันที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานที่สามารถติดตามเร่งรัดหนี้ให้ชำระหนี้หรือคืนรถได้
 หากพบลูกหนี้กลุ่มนี้ พยายามติดต่อผู้ค้ำประกันให้ช่วยเจรจาเร่งรัดหนี้ให้สำหรับการเจรจากับลูกหนี้เหล่านี้ ก็ใช้วิธีการขอร้องให้รีบชำระหนี้ หรือคืนรถ เพราะการขู่ไม่ได้ผล หากผิดนัดอีก ก็ต้องส่งยึดหรือออกโนติส แล้วส่งฟ้องทันที เพราะส่วนใหญ่มีเจตนาไม่ชำระหนี้ และให้อิทธิพลไม่ยอมคืนทรัพย์ที่เช่าซื้อด้วย

ปัญหา
21. ลูกค้าประเภทพูดไม่เข้าใจแล้วชอบโวยวาย ค้างอยู่ 3 งวด แต่เพิ่งให้มา 1 งวด เรามีจดหมายทวงหนี้ไป ก็มาโวยวายบริษัทว่าเพิ่งจะมาจ่าย ทำไมมีจดหมายไปอีก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรชี้แจงลูกหนี้ว่าทางบริษัทมีระเบียบว่า หากลูกหนี้มียอดหนี้ค้างเกิน 1 งวด ต้องออกจดหมายเตือนลูกหนี้ (บางบริษัทออกจดหมายโดยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ คือมียอดค้าง ก็จะพิมพ์จดหมายเตือนออกมา เพื่อส่งให้ลูกหนี้) หากไม่อยากให้ออกจดหมายเตือนก็ต้องชำระทันงวด คือไม่มียอดค้างนั่นเอง

ปัญหา
22. ลูกค้าที่ผ่อนหมดแล้ว แต่ไม่ค่อยได้มาโอน พอมีปัญหารถชนรถล้ม รถถูกจับอยู่โรงพัก แล้วก็จะมาขอหนังสือมอบอำนาจกับบริษัทเพื่อไปรับรถ ทำให้ยุ่งยากและเสียเวลา
วิธีแก้ไข
กรณีนี้บริษัทควรตั้งหน่วยงาน หรือมอบหมายให้พนักงานติดตามลูกหนี้ที่ผ่อนหมดแล้ว ให้มาทำโอนโดยเร็วเพื่อลูกหนี้จะได้สมุดทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในตัวรถต่อไป หากลูกหนี้มาทำโอนแล้วได้เล่มทะเบียนไป ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาก็จะหมดไปด้วย

ปัญหา
23. ลูกหนี้ไม่มีเงินผ่อน เพราะไม่มีงานทำ หรือทำแล้วเงินไม่พอใช้
กรณีลูกหนี้ไม่มีเงินผ่อน เพราะมีปัญหาเรื่องไม่มีรายได้เพียงพอจึงไม่มีความสามารถชำระหนี้คืน ลักษณะนี้ต้องพิจารณาว่าลูกหนี้มีปัญหาชั่วครั้งชั่วคราวหรือมีลักษณะถาวร หากมีลักษณะถาวรคือ ไม่ยอมทำการทำงาน หรือทำก็ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเพราะมีฐานะค่อนข้างต่ำอยู่เดิม
วิธีแก้ไข
1. ต้องนัดชำระหนี้แบบมีเงื่อนไขหากผิดนัดขอรถคืน และสืบหาทรัพย์เช่าซื้อเพื่อเตรียมยึดกลับ เพราะหากปล่อยไว้จะเสื่อมสภาพและเกิดค่าเสียหายมาก
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ประเภทนี้เพื่อแจ้งให้ฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายตรวจสอบเครดิตงดปล่อยสินเชื่อลูกหนี้เหล่านี้ เพราะมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถจัดเก็บ-เร่งรัดหนี้ได้ ต้องยึดรถซึ่งขาดทุนแน่นอน

ปัญหา
24. ลูกหนี้ชอบเอารถไปซ่อน หรือเอาไปใช้ต่างจังหวัดไม่ทราบที่อยู่แน่นอน
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้ชอบเอารถไปซ่อน หรือใช้ต่างจังหวัด ต้องใช้วิธีกดดันผู้เช่าซื้อและขอให้ผู้ค้ำประกันช่วยติดตามอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันก็สืบดูภูมิลำเนาเดิมจากทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน และหาข้อมูลว่าใช้รถอยู่ที่ไหน อาจสอบถามจากญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และส่งจดหมายที่มีข้อความตรายางว่า “อนุมัติฟ้อง” หรือ “เตือนครั้งสุดท้าย” เพื่อกดดันให้ลูกหนี้ปรากฎตัวออกมา หากใช้ทุกวิถีทางแล้วยังเพิกเฉยคงต้องออกโนติสและดำเนินคดีต่อไปตามลำดับ

ปัญหา
25. ลูกหนี้ไม่ค่อยเชื่อใจ เพราะเปลี่ยนพนักงานเก็บเงินบ่อย
วิธีแก้ไข
กรณีนี้พนักงานใหม่ต้องชี้แจงลูกหนี้พร้อมกับให้ดูบัตรพนักงานเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ นามบัตร ฯลฯ เพื่อให้ลูกหนี้ไว้ใจ และอาจแนะนำว่าสามารถโทรศัพท์เข้าบริษัทเพื่อตรวจสอบได้ หากยังสงสัยอยู่ แต่การแก้ไขที่ดีคือ การป้องกันมิให้พนักงานเก็บเงินออกบ่อย โดยหาสาเหตุว่าออกเพราะอะไรเพื่อนำสาเหตุนั้นมาวิเคราะห์และหาทางแก้ไข เช่น การให้ผลตอบแทน โอกาสก้าวหน้า หรือพนักงานทุจริต ถูกไล่ออก เป็นต้น

ปัญหา
26. เก็บไม่ค่อยเข้าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องพิจารณาดูว่าตัวเรายังมีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงบ้าง เช่น เรามีการวางเป้าหมายในการทำงานหรือไม่ มีการวางแผน มีการจัดลำดับความเร่งด่วน-ความสำคัญของงานหรือไม่ มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพียงพอหรือยัง มีความขยัน-ความตั้งใจเพียงพอหรือไม่? ลองดูคนที่เก็บได้ตามเป้าหมายนั้นเพราะเขาทำสิ่งใดบ้าง พยายามนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเรา เมื่อเราเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วก็คาดหวังได้ว่าจะสามารถเก็บได้เข้าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ ยกเว้นแต่ตั้งเป้าหมายเกินความเป็นจริง หรือคุณภาพลูกหนี้โดยรวมไม่มีคุณภาพเพียงพอปล่อยสินเชื่อโดยไม่คัดเกรดลูกหนี้

ปัญหา
27. ลูกค้าจะจ่ายไม่ครบตามจำนวนค่างวดที่ค้างไว้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้พยายามติดตามลูกหนี้บ่อยๆ และขอให้ชำระมากกว่า 1 งวด อาจเป็น 2 งวด หรืองวดครึ่ง เพื่อให้ทันดิว หรือใช้ป้ายวงกลมเร่งรัดหนี้ หากชำระครบจึงจะให้ป้าย เป็นต้น หรือขอให้ชำระทันดิวช่วงโบนัสออก หรือได้เงินรางวัลพิเศษ และแจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึงผลดีว่าจะได้ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ

ปัญหา
28. ลูกค้าไม่ค่อยรู้ว่าค้างผ่อน 1 เดือน หรือ 2 เดือนขึ้นไป จะมีพนักงานตามไปเก็บเงิน อยากให้ฝ่ายเช่าซื้อช่วยอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจด้วย
วิธีแก้ไข
ในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นข้ออ้างของลูกหนี้ที่จะบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ เพราะโดยปกติการค้างชำระค่างวด 1-2 งวด ก็จะต้องมีพนักงานไปตามและลูกหนี้ก็มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และส่วนใหญ่แล้วฝ่ายเช่าซื้อก็คงจะไปบอกล่วงหน้ากับลูกหนี้เช่นนั้นไม่ได้ เพราะลูกหนี้ยังไม่ค้างและอาจเกิดการเข้าใจผิดหาว่าพูดดูถูกลูกค้าได้
ดังนั้น คงต้องชี้แจงให้ลูกหนี้เข้าใจระเบียบของบริษัท และหน้าที่การชำระค่างวดของลูกหนี้โดยคำพูด

ปัญหา
29. ลูกหนี้ค้างสูงแล้วแอบมาชำระที่บริษัททีละงวด
วิธีแก้ไข
กรณีต้องประสานงานกับผู้รับชำระหนี้หรือผู้ติดบัญชีลูกหนี้ว่าหากลูกหนี้ค้างชำระสูงหลายงวดก่อนรับชำระหรือตัดบัญชีให้สอบถามความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามลูกหนี้รายนั้นก่อน ว่าจะให้ตัดชำระหรือตั้งพักเจ้าหนี้ไว้ (บางแห่งเรียกว่า “ตั้งรับฝาก”) เพื่อมิให้มีผลเป็นการรับชำระเพราะต้องออกใบเสร็จ และลูกหนี้อ้างได้ว่าชำระหนี้แล้ว การยึดรถจะมิชอบและฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่ได้ หรือต้องบอกเลิกสัญญาใหม่แล้วต้องรอระยะเวลาในจดหมายทำให้เสียเวลา และลูกหนี้รู้ตัวหลบไปก่อน

ปัญหา
30. ส่วนมากถามหาชื่อจริงผู้เช่าซื้อไม่ค่อยมีคนรู้จัก
วิธีแก้ไข
กรณีออกติดตามลูกหนี้ หรือโทรศัพท์หาลูกหนี้ บางครั้งถามหาชื่อจริงของลูกหนี้คนไม่รู้จัก ต้องบอกชื่อเล่นถึงจะรู้ว่าเป็นใคร ดังนั้นควรขอความร่วมมือจากฝ่ายขาย-เช่าซื้อ ช่วยถามลูกหนี้ว่า ชื่อเล่นอะไรแล้วเขียนลงในประวัติลูกหนี้ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามหนี้ อนึ่งการเรียกชื่อเล่นลูกหนี้ในการติดตามเร่งรัดบางครั้งจะดีกว่าใช้ชื่อจริง เพราะสามารถอ้างว่าเป็นเพื่อนกัน เพราะรู้จักชื่อเล่น และเป็นคนใกล้ชิดกับลูกหนี้ซึ่งคนรับสายจะไม่ระวังตัวและไม่กันท่าไม่ให้เราพูดกับลูกหนี้

ปัญหา
31. ในการ์ดให้ข้อมูลเลขตัวรถผิด รุ่นผิด ทำให้มีปัญหาในการติดตามหนี้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้เจ้าหน้าที่ต้องสะท้อนข้อมูลไปยังหน่วยงานที่จัดทำการ์ดหรือคีย์ข้อมูลผิดให้แก้ไขและระมัดระวังรายต่อไปเพราะหากข้อมูลผิดพลาดาและทำให้พนักงานติดตามหนี้ไม่แน่ใจ และทำให้เสียเวลาต้องตรวจสอบข้อมูล ซึ่งบางครั้งไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมารอการตรวจสอบข้อมูล เช่น อยู่หน้าบ้านลูกค้ากำลังจะยึดรถ ดูเลขตัวรถผิด ไม่กล้ายึด เป็นต้น ทำให้เสียจังหวะการปฎิบัติงาน

ปัญหา
32. ออกจดหมายเตือนลูกหนี้ พอพนักงานออกตามลูกหนี้จะอ้างว่ายังไม่ครบกำหนด 30 วัน แล้วมาตามทำไป
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ชี้แจงลูกหนี้ว่าที่ให้โอกาส 30 วันนั้น เป็นไปตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย (รถเก๋ง) เพื่อดำเนินการขั้นสุดท้ายคือ ยึด หรือ ฟ้องต่อไป แต่ที่มาติดตามนี้นั้นเพราะไม่อยากใช้วิธียึดหรือฟ้อง แต่ต้องการให้รีบผ่อนชำระ และไม่เสียเครดิต เสียเบี้ยปรับล่าช้าเป็นการให้โอกาสลูกหนี้

ปัญหา
33. ลูกหนี้ที่อยู่บ้านเช่า อาศัยเขาอยู่ ไม่ได้อยู่ตามบ้านเลขที่ที่ให้ไว้ในสัญญา
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ลูกหนี้อาจให้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในการทำสัญญาเช่าซื้อหรือบัตรประชาชน แต่ตัวจริงอยู่บ้านเช่า แก้ไขโดย
1. สอบถามข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีบุคคลแวดล้อม เช่น ที่อยู่เก่า ที่ทำงาน ญาติพี่น้อง ผู้ค้ำ
2. กดดันลูกหนี้ให้ปรากฎตัวและขอที่อยู่ใหม่โดยใช้การฝากโน้ตข้อความ หรือส่งจดหมายเตือนระบุว่าลูกหนี้ย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งถือว่ามีเจตนาปิดบังซ่อนเร้นรัพย์เช่าซื้อ ถ้าค้างตั้งแต่งวดแรกๆ ที่เช่าซื้อให้รีบกดดันผู้ค้ำประกันช่วยตามลูกหนี้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ใหม่และสถานที่ใช้ทรัพย์เช่าซื้อ เพื่อสืบยึดกลับโดยเร็วต่อไป

ปัญหา
34. ลูกหนี้มีเจตนาหลบเลี่ยง
วิธีแก้ไข
กรณีนี้อาจเป็นเพราะมีความสามารถในการชำระหนี้ แต่ไม่มีเจตนาที่จะชำระคืน หรือเพราะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้และไม่มีเจตนาจะชำระด้วย แก้ไขโดย
1. รีบสืบยึดทรัพย์เช่าซื้อกลับโดยเร็ว เพราะลูกหนี้มีเจตนาใช้ทรัพย์ไปเรื่อยๆ ไม่ยอมชำระค่าเช่าซื้อ เพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่ตัวทรัพย์เช่าซื้อ มิให้ขาดทุนมาก
2. ติดต่อผู้ค้ำประกัน ให้ช่วยติดตามลูกหนี้และทรัพย์เช่าซื้ออย่างกระชั้นชิด และให้ช่วยส่งข่าวหรือข้อมูลต่างๆ ตลอดจนช่วยยึดกลับคืนด้วย
3. บางครั้งต้องใช้วิธีกดดันโดยปล่อยข่าวลือว่าจะฟ้อง หรือขอความร่วมมือ จากผู้บังคับบัญชาหัวหน้างาน พ่อ-แม่ ญาติพี่น้อง ภริยาช่วยกดดันให้ยอมคืนทรัพย์เช่าซื้อโดยเร็ว

ปัญหา
35. การคิดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ ลูกหนี้จะไม่เข้าใจวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่คิดทบต้นในแต่ละเดือน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ ขอให้ลูกหนี้สอบถามทางบัญชีหรือการเงิน เพื่อจะได้ทราบวิธีการคิดที่ถูกต้อง และแนะนำลูกหนี้ ว่าจำเป็นไม่ควรค้างชำระ เพราะจะเสียเบี้ยปรับ โดยคิดจากจำนวนงวดที่ค้างคูณด้วยจำนวนเงินค่างวด คูณด้วยจำนวนที่ค้างชำระ ยิ่งค้างมาก และค้างนาน ยิ่งเสียค่าเบี้ยปรับมาก

ปัญหา
36. กรณีไปยึดรถลูกหนี้จะไม่ยอมให้รถ โดยเอารถไปซ่อนไว้ที่อื่นและบอกว่ารถหาย
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้เอารถไปซ่อนแล้วบอกว่าหาย แก้ไขโดยการขอสำเนาบันทึกประจำวันจากลูกหนี้ว่ามีการแจ้งหายหรือไม่
1. ถ้ามี แจ้งลูกหนี้ว่าถ้าหายจริงก็ต้องรับผิดชอบตามสัญญาต้องผ่อนชำระค่างวด มิฉะนั้นบริษัทจำต้องส่งเรื่องฟ้องผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันถ้าไม่หายจริงแล้วแจ้งว่าหาย อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จได้
2. ถ้าไม่มี (หรือบ่ายเบี่ยงว่าต้องไปขอคัดสำเนา) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่หายจริง พยายามสืบหารถต่อไปและกดดันลูกหนี้ ให้รีบส่งมอบรถคืนมิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดี

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

9 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา - 8 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา #2639 โดย กรรมการชมรม
ปัญหา
37. ลูกหนี้มีอาชีพ ทำไร่-ทำนา รายได้ในแต่ละเดือนไม่ค่อยแน่นอน
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้มีรายได้ไม่แน่นอน ควรแก้โดย
1. สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพลูกหนี้ให้ฝ่ายตลาดและสินเชื่อกับลูกหนี้กลุ่มนี้ หรือให้น้อยลงและควรพิจารณาลูกหนี้ที่มีรายได้ที่แน่นอนมากขึ้นด้วย
2. การติดตามลูกหนี้เหล่านี้ ต้องเลือกจังหวะที่ผลผลิตออกมาและมีรายได้เป็นก้อน พยายามให้ชำระที่ค้างทั้งหมด หรือ 75% หรือ 50% เป็นอย่างน้อย เพื่อลดยอดหนี้ค้างสะสมให้ลดลง และหากเป็นไปได้บางรายอาจให้ชำระล่วงหน้า ถ้าลูกหนี้มีมากพอ เพราะต่อไปก็จะค้างชำระสะสมขึ้นมาอีกเช่นเดิม

ปัญหา
38. ลูกหนี้มีหนี้สินอื่นๆ อีก นอกจากหนี้ในการผ่อนรถ บางเดือนจึงไม่สามารถที่ผ่อนได้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ชี้ให้เห็นว่าสภาพปัจจุบันธุรกิจเช่าซื้อใช้การตลาดนำสินเชื่อ โดยช่วยให้ลูกหนี้สามารถขอสินเชื่อเช่าซื้อได้ง่ายดายและหลากหลายจนไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดพร้อมๆ กันได้ เพราะไม่มีเงินออม มีแต่เงินดาวน์และเงินเดือนผ่อนค่าเช่าซื้อเท่านั้น ใครมาก่อนก็ชำระให้บริษัทนั้นก่อนเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรี ดังนั้นควรแก้ไข
1. ติดตามจัดเก็บ – เร่งรัดอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ
2. ส่งข้อมูลลูกหนี้ให้ฝ่ายสินเชื่อทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการปล่อยสินเชื่อ และกำหนดวิธีการกลั่นกรอง ลูกหนี้ที่มีภาระผ่อนค่าเช่าซื้อสินค้าตัวอื่น

ปัญหา
39. บางทีลูกหนี้จะมีปัญหาเรื่องเช็ค หรือเรื่องเงิน คือลูกหนี้จะบอกว่าตามเก็บเช็คไม่ได้บ้าง แล้วก็ขอผลัด หรือจ่ายเช็คข้ามเดือนมาให้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้พยายามกดดันให้ลูกหนี้หมุนเงินจากจุดอื่นมาให้ก่อน หรือกดดันลูกหนี้ว่า จำเป็นต้องรีบชำระด่วนเพราะค้างหลายงวดแล้ว หากไม่ชำระขอผัดผ่อนอีกหรือจ่ายเช็คข้ามเดือนให้ ก็คงต้องรับรถกลับมาก่อนหากมีเงิน หรือเช็คผ่านแล้วค่อยมารับรถไป

ปัญหา
40. ส่วนมากลูกหนี้จะไม่เข้าใจระเบียบการทำงานของบริษัท
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องดูว่าเป็นระเบียบการทำงานของบริษัท
1. ระบบเช่าซื้อ ต้องให้ฝ่ายสินเชื่อชี้แจงว่าเช่าซื้อกับบริษัท มิใช่โชว์รูม หรือเซลส์ มีปัญหาอะไรให้ติดต่อบริษัท อย่าไปติดต่อโชว์รูม หรือฝากเงินค่างวดไว้กับเซลส์ เป็นต้น
2. การผ่อนชำระค่างวดเป็นเช็คต่างจังหวัด ต้องลงวันที่ตามวันดิวหรือล่วงหน้าสักเล็กน้อย และต้องส่งมาก่อนเพื่อสามารถเรียกเก็บได้ทันตามกำหนดเวลา
3. การตามเป้าหมายหลัก ต้องตามกับทางโชว์รูม เพราะเป็นผู้จดทะเบียนรถให้ลูกค้า มิใช่ตามกับบริษัท เป็นต้น

ปัญหา
41. ออกจดหมาย โนติส ลูกหนี้ก็ไม่ค่อยจะยอมมาบริษัท บางครั้งถึงขั้นบอกเลิกสัญญาลูกหนี้ก็ยังไม่มาติดต่อ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้มักจะเป็นลูกหนี้มีปัญหาเรื่องการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ และมีเจตนาไม่ชำระคืน จึงไม่มาติดต่อบริษัท เพราะถึงมาติดต่อก็ไม่มีความสามารถจะจ่ายคืนให้หรือเป็นพวกมีอิทธิพล- เหนียวหนี้มีแต่ไม่จ่ายคืนและไม่มาติดต่อ วิธีแก้ไขคือ พยายามสืบหาทรัพย์เช่าซื้อเพื่อยึดคืน และกดดันลูกหนี้และผู้ค้ำให้รีบคืนทรัพย์เช่าซื้อ อาจใช้วิธีปล่อยข่าวว่าฟ้องแล้ว เพื่อให้ลูกหนี้มาติดต่อหรือเจรจาชำระหนี้

ปัญหา
42. ลูกหนี้เอาแต่ใจตัวเอง พูดจาไม่ไพเราะ
วิธีแก้ไข
ยืนกรานในหลักการและระเบียบของบริษัทให้ชำระหนี้หรือคืนทรัพย์เช่าซื้อ ฯลฯ บางกรณีอาจเป็นนิสัยของลูกหนี้เอง หรืออาจแกล้งพูดจาโวยวายไม่ไพเราะ เพื่อต้องการให้เราไม่มาทวงหนี้เขาก็เป็นไป ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่ต้องสนใจลูกหนี้เหล่านี้ดำเนินการตามขั้นตอนบริษัทต่อไป

ปัญหา
43. ลูกหนี้ที่ชอบค้างค่างวด เมื่อชำระงวดสุดท้ายแล้วก็มีเบี้ยปรับพอพนักงานเรียกเก็บก็โวยวายไม่พอใจ
วิธีแก้ไข
ให้ดูจากประวัติการค้างชำระและจำนวนวันที่ค้างสะสมเพื่อให้ลูกหนี้ยอมรับสภาพแม้จะไม่พอà จก็ตาม เพราะปัญหานี้เกิดจากตัวลูกหนี้เอง ขณะเดียวกันถ้าลูกหนี้ไม่พอใจ และไม่ยอมชำระ ก็ชี้แจงระเบียบบริษัทให้ทราบว่าคงไม่สามารถทำโอนทะเบียนให้ เพราะค้างค่าเบี้ยปรับอยู่
อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาดูว่าเกิดจากความผิดพลาดของใคร เช่น พนักงานไม่ไปเก็บเงินหรือไม่ หรือโอนมาแล้วตั้งเจ้าหนี้ไว้ก่อนนำตัด ฯลฯ ทำให้เกิดเบี้ยปรับขึ้นหรือเปล่า

ปัญหา
44. เมื่อเราทวงเงินลูกหนี้ ลูกหนี้มักจะมีปฎิกิริยาตอบสนองที่ไม่ค่อยดีต่อเรา
วิธีแก้ไข
เป็นธรรมดาที่ลูกหนี้จะมีปฏิกิริยาที่ไม่ดี แต่เราต้องเข้มแข็ง พยามยามสอบถามปัญหาลูกหนี้ อย่าใช้วิธีทวงถามกันตรงๆ โดยเฉพาะในการตามหนี้ครั้งแรก หรือดูแล้วลูกหนี้ไม่เคยมีประวัติเสียมาก่อนต้องระมัดระวัง เพราะบางครั้งอาจเกิดจากปัญหาเทคนิค เช่น โอนมาแล้วตัดผิดราย เป็นต้น

ปัญหา
45. รถลูกค้าเกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมแล้ว ไม่ชำระค่างวด
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ให้รีบสอบถามว่าสภาพรถเป็นอย่างไร เสียหายหรือไม่ รถซ่อมที่ไหน ค่าซ่อมเท่าไร จะซ่อมเสร็จเมื่อไร แล้วติดต่อลูกหนี้ว่าจะสามารถชำระได้เร็วที่สุดเมื่อไร แล้วจะรับรถคืนโดยจ่ายค่าซ่อมหรือไม่ ถ้าพิจารณาดูแล้วลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ให้ติดต่อรีบซ่อมรถให้เสร็จ (โดยลูกหนี้จ่ายค่าซ่อม) แล้วนำรถกลับบริษัทโดยเร็วอย่าปล่อยทิ้งไว้ หากเสียหายมาซ่อมไม่คุ้มราคาขายก็อาจเจรจาให้ปิดบัญชีหากไม่ปิดบัญชีคงต้องออกโนติสและฟà องต่อไป เพราะลูกหนี้เหล่านั้นมักจะไม่ยอมผ่อนค่างวดต่อ

ปัญหา
46. ลูกหนี้ชอบตีเช็คไว้พอถึงกำหนดแล้วเช็คเด้ง ลูกหนี้ให้ไปเอาเช็คฉบับใหม่ ระยะเวลาก็เพิ่มไปอีก เช่น 1 เดือน ก็จะเพิ่มเป็น 2 เดือน
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้ตีเช็คเด้งไว้ให้ การเจรจากับลูกหนี้ลักษณะนี้ต้องขอให้จ่ายเป็นเงินสด หรือหากลูกหนี้ไม่ยอมจริงๆ ก็ต้องจ่ายเช็คลงวันที่ไปเก็บเงิน มิใช่ล่วงหน้าไปอีก เป็นลักษณะประวิงการชำระหนี้ให้ห่างออกไป โดยอ้างว่าเป็นระเบียบบริษัท เพื่อมิให้ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้น และอาจเกิดเบี้ยปรับเป็นผลเสียกับตัวลูกหนี้เอง

ปัญหา
47. รถหมดสัญญาแล้ว ลูกหนี้ค้างค่างวด 7 งวดสุดท้าย ลูกหนี้ไม่ยอมชำระปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเป็นปี
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องมีการติดตามกระชั้นชิด และพยายามเร่งรัดให้ลูกหนี้มาชำระปิดบัญชี และโอนทะเบียน ส่วนมากลูกหนี้เหล่านี้มักจะขายรถต่อให้เต็นท์หรือบุคคลภายนอกแล้ว ไม่สนใจ นึกว่าคนซื้อต่อมาชำระ เพราะเซ็นโอนลอยในชุดโอนไปแล้ว (ลงชื่อในชุดโอน 2 ต่อไว้) วิธีแก้ไขคือ ติดต่อลูกหนี้และสอบถามว่าขายให้ใคร ให้รีบตามผู้ซื้อต่อมาปิดบัญชีโดยเร็ว เพราะหมดสัญญาแล้ว

ปัญหา
48. ลูกหนี้ที่มีอิทธพล พวกนี้จะไม่พอใจที่มาตาม มีเงินแต่ไม่ยอมจ่าย จะเอาเงินไปทำผลประโยชน์อย่างอื่นอีก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องติดต่อผู้ค้ำประกัน หรือหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาของลูกหนี้ให้ช่วยกดดันให้ชำระหนี้คืน หากไม่ยอมชำระ อาจขอให้ช่วยยึดรถกลับคืน หากยังเพิกเฉยอีก ออกโนติสและดำเนินคดีต่อไปและนำรายชื่อลูกหนี้เข้าบัญชีดำไว้ งดปล่อยสินเชื่อต่อไป เพราะส่วนใหญ่จะเหนียวหนี้และติดตามยาก

ปัญหา
49. ลูกหนี้บางคนก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้คุยกันไม่รู้เรื่อง มี 2 ลักษณะ คือ
1. ลูกหนี้มีลักษณะไม่ยอมรับสภาพความจริง ไม่รับรู้สถานการณ์ในปัจจุบัน พยายามบ่ายเบี่ยงไม่พูดถึงปัญหา และไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไข รู้สึกไม่พอใจและแสดงออกมาทางคำพูด กิริยาท่าทาง วิธีแก้ไขต้องมีสติและควบคุมอารมณ์ไว้ ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันและผลที่จะเกิดขึ้น หากไม่ให้ความร่วมมือ ให้ใช้วาจาไม่สุภาพต่อว่า เช่น ทำไมคุณถึงเป็นคนงี่เง่า พูดคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้ เพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้าย และเกิดเหตุบานปลาย 2. ลูกหนี้แกล้งไม่รับรู้สภาพความจริง เพราะในความคิดของเขา เขาต้องรู้ว่าเขาจะไม่ได้รับอะไรเลยจากการพูดคุยกับเรา และยังมีสิ่งที่เขาต้องเสียอีกหลายอย่างหากถ้ายังขืนพูดคุยกับเรา ผลก็คือ เขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม และถ้าเขาเลี่ยงไม่พ้น เขาอาจพยายามกลั่นแกล้งทำโกรธเข้าใส่ ไม่ก็ขู่ หรือแสดงอาการเสแสร้งอย่างอื่นๆ ใส่เรา โดยหวังว่าจะได้ไปเสียให้พ้นๆ เพราะคนอย่างเขาคุยกันไม่รู้เรื่องหรอก
วิธีแก้ไข
จำเป็นต้องใช้การบังคับในการพูดคุย เพราะถ้าเขาหาทางผละจากเราไปได้ ก็จะไม่มีการเจรจาต่อรองกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น พยายามกดดันว่าจะเกิดผลเสียที่ยิ่งใหญ่กว่า หากไม่พูดคุยกัน หรือไม่ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และยืนกรานเพื่อให้เขาเปลี่ยนใจหันมาให้ความสำคัญ และสนใจที่จะพูดคุยระหว่างทางเลือกที่มีอยู่ด้วยกันสองทาง เช่น คุณจะคืนรถแล้วได้มีโอกาสไถ่ถอนผ่อนต่อ หรือถูกยึดรถแล้วให้ชำระปิดบัญชีทั้งหมด พร้อมกับฟ้องลูกหนี้และผู้ค้ำฯ ควบคู่กันไปด้วย

ปัญหา
50. ลูกหนี้ที่มีอาชีพไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป พองานหมดก็จะแยกย้ายไปอยู่ที่อื่น
วิธีแก้ไข
กรณีนี้สอบถามจากผู้ค้ำประกัน เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง และส่งจดหมายเตือนที่ภูมิลำเนาเดิมในทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ขณะเดียวกันควรส่งข้อมูลให้ฝ่ายสินเชื่อระมัดระวังการปล่อยลูกหนี้กลุ่มนี้ เพราะจะติดตามยากและมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับงานที่รับเหมา

ปัญหา
51. อุปสรรคในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่บ้านลูกหนี้ โดยเฉพาะในฤดูฝน น้ำท่วม ต่างจังหวัด
วิธีแก้ไข
กรณีนี้นานๆ เกิดทีแต่ก็แก้ไขค่อนข้างยากเพราะเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศ และดินฟ้าอากาศ แต่สามารถป้องกันได้โดยพิจารณาปล่อยหนี้ ให้กับลูกหนี้ที่อยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมายที่ไม่กันดารนัก

ปัญหา
52. ลูกค้ามักจะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างบริษัทเกี่ยวกับการขอเอกสาร และทำการสัญญาเช่าซื้อ
วิธีการแก้ไข
หากลูกค้าพูดเพื่อจะหลีกเลี่ยงการให้เอกสารที่จำเป็น หรือทำสัญญาอย่างเร่งรีบไม่ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สินเชื่อหรือปกปิดข้อมูลไว้ ก็ต้องตั้งข้อสังเกตลูกค้าเหล่านี้ และชี้แจงให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทว่าเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้

ปัญหา
53. การทำงานบางครั้งไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเท่าใดนัก เช่น ฝ่ายขายไม่บอกล่วงหน้าว่าลูกค้าจะมาออกรถ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องสื่อสารและประสารงานกับฝ่ายขาย ให้ช่วยแจ้งล่วงหน้า (ถ้าเป็นไปได้) เพื่อจะได้รับความสะดวกเนื่องจากบางครั้งก็มีลูกค้าหลายราย หรือที่นัดไว้ก่อนแล้ว ทำให้ลูกค้าต้องรอ ควรเข้าไปคุยกับหัวหน้าฝ่ายขายเพื่อประสานการทำงานกันและขอความร่วมมือดังกล่าว

ปัญหา
54. ฝ่ายขายเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องการที่จะขายรถให้ได้มากๆ เพื่อจะได้ยอดสูงๆ แต่บางครั้งควรที่จะดูลูกค้าด้วย เพราะบางรายไปตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน ฝ่ายขายก็จะไม่ค่อยชอบหน้าฝ่ายสินเชื่อเพราะขายรถไม่ได้ แต่ถ้าปล่อยรถออกไปแล้วรถเกิดมีปัญหาคือลูกค้าไม่ยอมชำระนำรถหนีไป ฝ่ายเร่งรัดหนี้ก็ทำงานลำบากอีก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการมองต่างมุม บางครั้งฝ่ายขายได้ข้อมูลมาขณะซื้อรถมากพอควร แต่ฝ่ายขายตรวจสอบไปหาลูกค้า ลูกค้าอาจไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล หรือไม่มีเทคนิคในการตรวจสอบข้อมูลทำให้ไม่แน่ใจ และไม่ผ่านการตรวจสอบ แต่ฝ่ายขายกลับเห็นว่าควรผ่านกรณีเช่นนี้ควรเสนอให้หัวหน้างานทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณà เป็นรายๆ ไปและอาจใช้มติในรูปคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อป้องกันการขัดแย้งกันเองระหว่างพนักà าน

ปัญหา
55. ฝ่ายทะเบียน กรณีรถลูกค้าที่ค้าง ทางบริษัทไม่ยอมให้ป้ายวงกลม ลูกค้าก็จะอ้างวิ่งไม่ได้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องชี้แจงลูกค้าที่ค้างว่าหากไม่ชำระทันงวดบริษัทมีระเบียบไม่ให้ป้ายวงกลม เพื่อเป็นการเร่งรัดลูกค้าให้รีบชำระค่างวด หากลูกค้าต้องการป้ายขอให้รีบชำระค่างวดเข้ามาโดยเร็ว

ปัญหา
56. ฝ่ายขาย ขายแล้วยังขาดอุปกรณ์ เช่น ที่จุดบุหรี่ แม่แรง และของแถม ลูกค้าทวงถามแล้วไม่ได้ จะไม่ยอมจ่ายค่างวด
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรติดตามจากฝ่ายขาย เพื่อรีบจัดส่งอุปกรณ์ที่ขาดไปให้ลูกค้าโดยเร็ว ขณะเดียวกันขอให้ลูกค้าติดต่อทางหัวหน้าฝ่ายขาย เพื่อแจ้งปัญหาอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ต้องติดตามผลให้ลูกค้าด้วยอย่าเพียงประสานงานแล้วทิ้งเรื่องไป เมื่อเราตามอุปกรณ์ให้ลูกค้าได้ ลูกค้าก็จะพอใจและชำระค่างวดให้กับบริษัทต่อไป

ปัญหา
57. ฝ่ายขายรถเก่า ลูกค้าซื้อรถที่สภาพไม่ดี จะอ้างรถเสียบ่อยจะขอซ่อมก่อน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องพิจารณาดูว่ารถซ่อมจริงหรือไม่ อาจสอบถามรายละเอียดอาการที่เสีย และสถานที่ซ่อม เพื่อตรวจสอบว่าจริงหรือไม่? แต่ต้องทยอยชำระเข้ามาบ้างจะอ้างว่าไม่จ่ายค่างวดไม่ได้หากไม่ซ่อมจริง แสดงว่าลูกหนี้ให้ข้อมูลเท็จเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ ก็ต้องสืบหารถและหากลูกหนี้ไม่ชำระค่างวดคงต้องยึดรถกลับก่อนเพื่อเป็นการเร่งรัดลูกหนีà ให้รีบชำระค่างวด

ปัญหา
58. เวลาทำสัญญาควรถามชื่อเล่นลูกค้า เพื่อสะดวกในการตามให้มากขึ้น
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรขอความร่วมมือจากฝ่ายขาย เพราะการถามหาชื่อจริงลูกหนี้ บางครั้งเพื่อนหรือญาติบางคนไม่คุ้นเคย ไม่รู้จักชื่อจริง ขณะเดียวกันการเรียกชื่อเล่นจะทำให้รู้สึกว่าเป็นคนกันเอง เป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรู้จักกัน จะไว้วางใจมากกว่า และมักจะตามให้มากกว่าเรียกชื่อจริง ซึ่งมักจะปกปิด หรือบอกว่าไม่อยู่ ไม่รู้ไปไหน เป็นต้น

ปัญหา
59. ถ้าบัตรประชาชนลูกค้าขาด ควรบอกให้ลูกค้านำมาให้ใหม่
วิธีแก้ไข
ในการทำสัญญาเช่าซื้อหรือทำโอนทะเบียนรถ ควรดูวันหมดอายุของบัตรประชาชนลูกค้าให้ดีว่าหมดอายุหรือใกล้จะหมดหรือยัง ถ้าหมดต้องให้ลูกค้าทำใหม่ก่อนเพื่อไม่มีปัญหาในภายหลัง ทำให้เสียเวลาย้อนกลับไปกลับมา เล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ต้องละเอียดรอบคอบเช่นกัน

ปัญหา
60. ลูกค้าบ่น ต้องเสียค่าปรับให้ตำรวจเรื่องทะเบียนรถ ป้ายเหล็ก ป้ายวงกลม ได้ช้ามากเกินกำหนดที่พูดไว้กับลูกค้าตอนมาซื้อรถ ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่ชำระค่างวดให้
วิธีแก้ไข
กรณีป้ายเหล็ก ต้องตามที่โชว์รูม เซลล์ และให้ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อช่วยตาม (ปกติเป็นหน้าที่ของฝ่ายสินเชื่อต้องตามเล่มทะเบียนเข้ามาบริษัทอยู่แล้ว) ขณะเดียวกันให้ลูกหนี้ตามที่ผู้จัดการโชว์รูมอีกทางและชี้แจงลูกหนี้ว่า กรณีนี้มิใช่ความผิดของบริษัท ลูกหนี้จะอ้างเพื่อไม่จ่ายค่างวดไม่ได้ ดังนั้นขอให้ผ่อนชำระตามปกติ

ปัญหา
61. ฝ่ายขาย เช่าซื้อ สอบประวัติลูกค้าไม่ละเอียดพอ เช่น ภูมิลำเนา สถานที่ใกล้เคียง ชื่อบิดา-มารดา
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป แล้วถ่ายเอกสารการ์ดลูกหนี้ใบประกอบขอเช่าซื้อ แผนที่ เพื่อแจ้งให้ฝ่ายขาย-เช่าซื้อ ช่วยหาข้อมูลที่ละเอียดขึ้น เพื่อช่วยให้มีข้อมูลเพียงพอในการจัดเก็บ-เร่งรัดหนี้ โดยประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายนั้นๆ โดยตรง

ปัญหา
62. ฝ่ายขาย บางครั้งดูเหมือนว่าจะไม่ประสานงานกับฝ่ายสินเชื่ออย่างเช่น ลูกค้ามาซื้อ ก็ยินยอมให้น้องชาย หรือพ่อแม่ของลูกค้าเป็นผู้ค้ำประกัน ปัญหาที่จะตามมาก็คือ เวลาค้างค่างวดมากๆ จะสืบหาแหล่งที่อยู่ของรถยากมาก เพราะทุกคนเป็นญาติกันช่วยกันปกปิดข้อมูล
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องดูระเบียบการให้สินเชื่อ ญาติพี่น้อง พ่อ-แม่ เป็นผู้ค้ำประกันได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ต้องแจ้งฝ่ายสินเชื่อทราบ หากค้ำได้ควรเพิ่มผู้ค้ำซึ่งมิใช่ญาติพี่น้องเผื่อมีปัญหาจะได้ช่วยตามลูกหนี้ได้ เพราะญาติกันก็ปกปิดข้อมูลมากกว่าช่วยติดตามให้ หรือหากย้ายหลบหนีก็มักจะไปด้วยกัน ทั้งผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำ ทำให้บริษัทติดตามหนี้ยากขึ้น

ปัญหา
63. ไม่มีการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรเสนอผู้มีอำนาจให้เห็นความสำคัญและมีการประชุมระดับหัวหน้างาน เพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่จะขอความร่วมมือและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ

ปัญหา
64. ฝ่ายเร่งรัดหนี้ งานมากเกินไปจนทำให้งานไม่ละเอียดพอ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรมีการกำหนดปริมาณบัญชีต่อคนว่าจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจะได้ให้งานมีประสิทธิภาพและรับกำลังคนเข้ามาให้พอเพียง บางบริษัทมีการสำรองพนักงานไว้ 3-5% เผื่อพนักงานลาออก อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย

ปัญหา
65. ฝ่ายขายส่วนมากที่มีปัญหา เพราะขายให้ลูกค้ารับจ้างก่อสร้างย้ายไปเรื่อยๆ ลูกหนี้ที่ทำงานรับเหมา หรือทำงานขับรถรับจ้างทั่วไปไม่อยู่กับที่ ไปตามแล้วไม่พบตัวลูกหนี้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องคัดลูกหนี้ที่มีปัญหาเหล่านี้ออกมา และดูว่าปริมาณมาก-น้อยเพียงใด และสะท้อนข้อมูลให้ฝ่ายขายรับทราบ เพื่อพิจารณางดให้สินเชื่อลูกหนี้เหล่านี้ หรือเข้มงวดกับลูกหนี้ที่ไม่มีหลักแหล่งแน่นอน-ไม่มีที่อยู่ชัดเจน เช่น บ้านเช่า เป็นต้น สำหรับวิธีแก้ไข คือการกดดันที่ผู้ค้ำประกันให้ช่วยตามให้หรือตามที่ญาติพี่น้อง-เพื่อนร่วมงาน และฝากให้นัดไว้ สอบสถานที่อยู่ใหม่หรือที่ทำงาน เพื่อลงข้อมูลไว้หลังการ์ด

ปัญหา
66. ปล่อยสินเชื่อลูกค้าที่บ้านอยู่ไกล นอกเขตพื้นที่
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องรวบรวมลูกค้าที่ปล่อยนอกเขตว่ามีกี่รายจัดเก็บ-เร่งรัดได้หรือไม่? มีปัญหาอะไรบ้าง?หากมีมากอาจต้องขอเพิ่มพนักงานจัดเก็บพื้นที่ไกล (ทุรกันดาร) ขึ้น หากนอกเขตพื้นที่แล้วมีปัญหาจัดเก็บยากและลูกหนี้มีปัญหาเครดิต ควรรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารให้พิจารณางดปล่อยนอกเขตต่อไป

ปัญหา
67. ฝ่ายขาย ตอนลูกค้าซื้อรถไม่อธิบายรายละเอียดให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจน เวลามีปัญหาก็อ้างว่า พนักงานไม่บอก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องระบุเป็นกรณีและมีรายละเอียดลูกค้าให้ฝ่ายขายทราบด้วยว่าเป็นเรื่องอะไร เพราะโดยส่วนใหญ่เวลามีปัญหาลูกค้าจะอ้างผู้อื่นแต่ไม่ยอมรับสภาพว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนในปัญหานั้นด้วย

ปัญหา
68. ฝ่ายขาย บางครั้งปล่อยรถไม่ดูให้ละเอียด ลูกค้าบางคนออกรถหลายคัน แล้วเก็บเงินยาก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรจัดทำบัญชีดำ หรือมีระเบียบการปล่อยสินเชื่อว่าต้องตรวจสอบประวัติลูกหนี้ก่อนปล่อย ว่ามีประวัติเช่าซื้ออยู่หรือไม่ ออกรถหลายคัน จะมีความสามารถในการชำระหนี้คืนหรือไม่ ประวัติผ่อนดีหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้กลายเป็นหนี้มีปัญหา สำหรับวิธีแก้ไขหากลูกหนี้ค้างหลายงวด และผิดนัดบ่อยอาจใช้วิธีการยึดรถเพื่อบีบ 1 คัน เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ค้างทุกคัน

ปัญหา
69. จัดส่งป้ายวงกลม, พ.ร.บ ล่าช้า ลูกค้าบ่นมาให้ฟัง
วิธีแก้ไข
กรณีนี้อาจแจ้งฝ่ายทะเบียนให้ทราบ หรือให้ลูกค้าแจ้งโดยตรงหรือทำเป็นหนังสือเข้ามาว่าเกิดการล่าช้าตรงจุดไหน เช่น ขาดคนทำงานหรือไม่รับผิดชอบ ฯลฯ

ปัญหา
70. ฝ่ายขาย เวลาขายรถขอให้สอบประวัติลูกค้าด้วยว่า ลูกค้าอยู่ตำบลไหน หมู่อะไร สถานที่ใกล้เคียง และผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไร เวลาทำสัญญาด้วย
 การ์ดบางราย ตำบลเดียวกันแต่คนละหมู่ไปตามหลายวันกว่าจะเจอ ขอให้ฝ่ายขายแก้ไขจุดนี้ด้วย
วิธีแก้ไข
กรณีนี้สำคัญมาเพราะเป็นข้อมูลลูกหนี้ที่จำเป็นสำหรับการติดต่อลูกหนี้ และติดตามทรัพย์สินของบริษัท หากข้อมูลไม่ชัดเจนจะทำให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการหาบ้านลูกค้า สำหรับวิธีแก้ไข
1. อาจสอบถามจาฝ่ายขาย-ฝ่ายเช่าซื้อ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ช่วยติดต่อลูกค้าขอข้อมูลใหม่ที่ถูกต้อง
2. สอบถามจากกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
3. ไปรษณีย์
4. สอบถามลูกหนี้จากที่ทำงาน เพื่อร่วมงาน เป็นต้น

ปัญหา
71. ลูกค้าชอบพูดว่าตอนมาซื้อรถก็อยากจะขายให้ พอซื้อมาแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นมาทางบริษัทไม่ค่อยรับผิดชอบ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้พบบ่อยคือ ปัญหาเรื่องป้ายเหล็ก ป้ายวงกลม หรือการช่วยเคลมประกัน ฯลฯ ลูกค้าต้องขอความช่วยเหลือจากทางบริษัท ให้ช่วยประสานงานเอาเอง

ปัญหา
72. บอกรายละเอียดเรื่องหลักฐานในการนำมาต่อทะเบียนไม่กระจ่าง หรือไม่ชัดเจนต้องทำให้เสียเวลาในการไปเอาหลักฐานลูกค้าหลายรายเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรทำเป็นเอกสารชี้แจงลูกค้าว่าจะทำโอน 2 ต่อต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ให้เตรียมมาให้ครบ เพราะการบอกด้วยวาจาบางครั้งอาจลืม หรือบอกไม่ครบถ้วน ทำให้ลูกค้าเตรียมไม่พร้อม ต้องเสียเวลาไป-กลับ เสียเวลา

ปัญหา
73. ฝ่ายขายเวลาปล่อยรถต้องถามรายละเอียดเสียก่อน เพราะซื้อรถไปแล้วเวลาตามจะไม่ค่อยพบตัวหรือย้ายไปอยู่ที่อื่น
วิธีแก้ไข
กรณีนี้มีผู้เคยกล่าวเปรียบเทียบการปล่อยสินเชื่อเหมือนปล่อยลูกปลาลงทะเล ก่อนปล่อยต้องพิจารณา วิเคราะห์ตรวจสอบสินเชื่อ และเครดิตให้ดีเสียก่อนต้องแน่ใจ เพราะหากปล่อยไปแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน อาจเสียหายกลายเป็นหนี้สูญได้

ปัญหา
74. บริษัทขายรถไม่มีเงินดาวน์ หรือดาวน์ต่ำ ส่วนมากลูกหนี้เหล่านี้จะไม่ผ่อน เพราะเขาจะขายต่อเพื่อเอาเงินดาวน์คืนหรือใช้ฟรีๆ ปล่อยให้ยึดคืน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้เน้นการตลาดนำสินเชื่อ จะทำให้ได้ลูกค้าไม่มีคุณภาพไม่ยอมชำระค่างวด ใช้รถฟรี หรือขายดาวน์ต่อ วิธีแก้ไข คือ ต้องรีบยึดรถกลับ หากค้าง 1-2 งวดแรกเพราะรถยังไม่เสียหายมาก หากปล่อยไว้รถจะเสื่อมสภาพ เสียหายมาก และต้องเสียเวลาในการฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกด้วย

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

ผู้ดูแล: Badmankonsiam
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 1.321 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena